Weekly News

Grundläggande värden nyckeln till utveckling av e-hälsa

Begreppet e-hälsa står under stark utveckling men för att den skall bli så framgångsrik som möjligt krävs samverkan och tydliga gemensamma värden som grund.

Nedläggningen av Sollefteå BB blev riksnyhet då en kvinna tvingades föda sitt barn i bilen och ta sig ut i minusgrader med navelsträngen hängandes mellan benen. Regionpolitikerna i Västernorrlands landsting ville spara 15 miljoner kronor och Sollefteå BB lades ner. Närmaste BB har blivit Örnsköldsviks och Sundsvalls förlossningskliniker, nio respektive tolv mil bort.

Många skulle nog skriva under på att personligt bemötande, kontinuitet och närhet är förutsättningar för att få nöjda patienter.

– Allra bäst vore kanske att varje patient bemöttes av ett litet team av sjukvårdspersonal, som även hade ansvar för patienten över tid men för att uppnå det skulle fler mindre vårdenheter behöva skapas, säger doktor Lanken, verksam som stafettläkare i Region Norrbotten.

I de norra delarna av landet läggs vårdcentraler och sjukhus ned och patienter tvingas färdas allt längre för att möta en läkare, sjuksköterska eller barnmorska. Akuttillstånd kan kräva långa transporter och människor tvingas leva utan närhet till god vård, trots att de betalar stora summor i skatt varje år, menar han.

På den stora vård- och omsorgsmässan Vitalis presenterades Region Norrbotten som ett område av Sverige som länge arbetat med digitala lösningar inom vården. Regionen som arbetar med 25 procent av Sveriges yta har sedan länge integrerat distansvård inom vissa områden och satsningen på e-hälsa fortsätter eftersom de geografiska avstånden innebär en utmaning för vården där. En patient som är bosatt i Kiruna och som behöver göra ett återbesök vid specialistvården i Sunderbyn Sjukhus som finns 35 mil bort måste åka 70 mil tur och retur. I ett sådant tillfälle skulle ett besök på distans innebära en stor tidsvinst för patienten. Utvecklingen av e-hälsa bör inte bara handla om tidsvinst och kostnadsbesparingar, utan om möjligheten att minimera administration och att öka möjligheterna för effektiva möten för patienter, vårdpersonal, för forskning och verksamhetsutveckling.

Digitaliseringen av vården har pågått under flera år. Numera är recepten digitala, journaler förs digitalt och läkarbesök kan bokas via Internet. Konceptet e-hälsa är allmänt vedertaget, vilket innebär enligt Socialstyrelsen att digitala verktyg och utbyte av information digitalt används för att uppnå som att bibehålla hälsa. I utvecklingen av e-hälsa ligger Sverige i framkant och har på många sätt kommit långt. För att lyckas med utvecklingen är samverkan ett nyckelord och att frikoppla sig från regionala strategier för att uppnå bästa möjliga resultat landet över.

Många patienter är enligt E-hälsomyndigheten öppna för att förflytta en del av vården från sjukhus och vårdcentraler till hemmet. Behandlingar som EKG, cellgiftsbehandling och kontroll av pacemaker kan vara sådant som sköts digitalt från hemmet med hjälp av e-hälsa i framtiden. Flera företag presenterar digitala plattformar där vårdpersonal enkelt kan starta sin egen digitala klinik. Möjligheten för vårdpersonal och patient att mötas via ett videosamtal eller sms, eller att dela information via smarta formulär eller appar öppnar upp för många nya former att bedriva vård på. Administrativa åtgärder förenklas genom att patienten själv kan delta i att boka nätbaserade eller personliga konsultationer och plattformen kan bekräfta möten automatiskt. Resurser som går förlorade när en patient erbjuds en efterlängtad operationstid som inte passar, skulle försvinna. Plattformarna skulle frigöra tid från administration till fördel för patienten.

Utveckling av e-hälsa står dock inför flera utmaningar. Att vården redan i dag saknar kontinuitet genom att en läkare inte känner sin patient och därmed inte heller dess historia, gör förutsättningarna för den digitala vården dålig.

– Om i stället närhetsprincipen kunde utvecklas och att den kunde förstärkas med hjälp av digitala lösningar som gav en snabbare tillgång till vårdpersonal och förenklad administration, skulle vården i stället kunna förbättras avsevärt, menar doktor Lanken.

Vårdgivare har sällan en heltäckande bild av sin patient och tillgången till digitala journaler fungerar fortfarande inte alltid mellan olika instanser. En mängd olika initiativ inom e-hälsa pågår samtidigt och ökad samverkan skulle behövas för att utnyttja resurser och kunskap bättre.

I utvecklingen av e-hälsa är inte bara tidsvinst ett drivande argument, utan också lönsamhet. Men att lönsamhetsargumentet skall driva utvecklingen är inte förenligt med de värden som vården vilar på. De drivande frågorna bör vara hur vården på bästa sätt kan främja de värden som den vill ha som grund. Att motivera utvecklingen av e-hälsa med närhet, personligt bemötande, kontinuitet och säkerhet är faktorer som kan ge resultat som faktiskt uppnår dem.

Fakta

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar