Weekly News

Göran Andersson, 
Visitas styrelse och ordförande i UHR, Utbildningsrådet för Hotell- och Restauranger

Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden?
– Utmaningar: Kompetensförsörjning för framtiden är den absolut största utmaningen, framförallt inom vår bransch, besöksnäringen. Behovet är mellan 35-50000 nya anställda per år fram till 2023.
– Möjligheter: Att validera alla de som kommit som flyktingar till Sverige. Kan man lösa det så har man löst åtminstone en del av kompetensförsörjningen.

Hur kan arbetsmarknaden bidra till förbättrad integration och integrationen till en bättre arbetsmarknad?
– Integrationen gynnar mångfalden och mångfalden gynnar samhället, vi får ett öppnare samhälle. Vi har i Sverige en lång tradition av att integrera folk, sedan 60-talet, när mycket arbetskraftsinvandring kom från södra Europa. Invandringen ger även en flora av helt nya kök, nu senast det syrianska.
– Arbetsmarknaden gynnar i sin tur integrationen - det snabbaste sättet att integreras är att börja arbeta - man lär sig normer, regler, språket och skapar ett kontaktnät. Facit från Balkankriget, som var relativt nyligen, är att väldigt många är totalintegrerade och har jobb och familj i Sverige. Snabbspåret, valideringssystemet som drivs av UHR i samarbete med branschen och Arbetsförmedlingen, är ett utmärkt sätt att integrera människor snabbare.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar