Weekly News

Nils Styf, VD, på Hemsö ALMEDALEN

Framtidens äldreboende ser inte ut som dagens

Moderna äldreboenden och skolor glöms ofta bort i dagens samhällsplanering som fokuserar hårt på bostadsbyggande menar Nils Styf, VD, på Hemsö.

"Samhällsfastigheter är centrala i vårt välfärdssamhälle."

Hur ska framtidens äldreboende se ut och hur ska de vara utformade för att möta de livsstilsförändringar och krav på hållbarhet som ställs i dag och i morgon? Det är några av frågorna som kommer att behandlas under det seminarie som fastighetsbolaget Hemsö arrangerar måndagen den 3/7 under Almedalsveckan.

Nils Styf förklarar bakgrunden.
– En trend är att vi inte bara lever längre. Allt fler blir äldre. Vi ser ett tydligt att dessa 80-plussare både har ett behov av och förväntar sig vara aktiva när de når denna ålder. Många vill vistas i en urban miljö med tillgång till service och kanske närmare anhöriga.

Det vill säga en bild som skiljer sig mycket från klassisk äldrevård som kunde vara mycket institutionsliknande och ofta förlagd en bit utanför stadskärnor.
– Allt är föränderligt. Inte minst privata aktörer har fångat upp detta. Något som karaktäriserar de äldreboenden som byggs i dag är de ofta är mindre och man lägger stor vikt på hemtrevlig atmosfär och passa de boendes livsstil.

Hemsö Fastighets AB – som ägs av tredje AP-fonden – är just en av dessa privata aktörer. Företaget är storägare av det han kallar samhällsfastigheter, exempelvis äldreboenden, rättscentrum, polishus, vårdcentraler och skolor.
– Det är ett stort fokus nybyggnation av bostäder och det med rätta. Men ofta glöms äldreboenden och skolor bort i sammanhanget. 

Och han fortsätter.
– Mycket få skolor har byggts under de 20–30 senaste åren. Majoriteten dessa är över 40 år gamla och karaktäriseras ofta av bland annat otidsenliga långa korridorer. 

Skolan står återigen inför en barnboom. Bara de närmaste tolv åren kommer vi se en ökning med 250 000 barn i åldrarna förskola till grundskola.
– Samhällsfastigheter är centrala i vårt välfärdssamhälle. De behöver planeras parallellt med nya bostäder. Och inte minst behöver befintliga samhällsfastigheter underhållas vilket kommuner ofta missat.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar