Weekly News

Framgångsrika digitaliseringssatsningar i life science sektorn

Ökad effektivitet. Större produktionsflexibilitet. Kortare tid till marknaden. Kommer digitalisering att lösa de främsta utmaningarna inom life science sektorn? Ja, självklart, enligt Anders Jeppsson, försäljningschef på PlantVision. Men om du vill säkerställa att digitaliseringen levererar maximalt värde för din verksamhet gäller det att tillämpa rätt angreppssätt.

Ett viktigt mål inom digitalisering är att genera och utnyttja information för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut. 

PlantVision är ett rådgivande konsultbolag med gedigen erfarenhet av att lotsa life science bolag genom framgångsrika digitaliseringssatsningar, från start till mål. De hjälper sina kunder att tillvarata digitaliseringens möjligheter ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv.
– Ett viktigt mål inom digitalisering är att genera och utnyttja information för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut. Ett annat är att med hjälp av smartare verktyg använda information för utveckling av både nya produkter och processer, säger Anders Jeppsson.

Ett smartare sätt att fånga, analysera och visualisera data i realtid gör att verksamheten snabbt kan upptäcka ineffektivitet. Det blir enklare och snabbare att lösa problem och införa förbättringar. Med en fullt synlig produktion kan ledningen, skiftledare och operatörer konsekvent fatta kritiska beslut som ökar effektiviteten. Att kunna utnyttja produktionsdata i realtid är också avgörande när man vill övergå från batch till kontinuerlig produktion.


Ökad digitalisering påverkar också kvalitetsarbetet eftersom datoriserade system måste kvalificeras och valideras. Samtidigt ökar ständigt kraven på kvalitet och patientsäkerhet, vilket i sin tur driver nya fokusområden, exempelvis serialisering och dataintegritet.
– Dataintegritet är ett bra exempel på hur val av rätt angreppssätt leder till snabbare resultat och mer hållbart värde. Det viktiga är att börja med kunskap och insikt. Du behöver förstå var du befinner dig, vart du vill och vilka möjligheter och utmaningar du har framför dig, säger Anders Jeppsson. 

Cirka 80 procent av alla IT-förändringsinitiativ misslyckas med att uppfylla förväntningarna. Det vanligaste felet är att man fokuserar på de fysiska leveransobjekten alldeles för tidigt. I stället behöver man fokusera på det önskade slutresultatet. Frågan blir då ”Vad behöver vi ändra för att uppnå önskat resultat?”.
– Vi hjälper allt fler life science företag att tillämpa ett agilt arbetssätt när de genomför digitaliseringssatsningar. Det innebär att de provar sig fram med stegvis förbättringar under projektets gång, vilket leder till snabbare resultat. Det är ett säkrare framgångsrecept för ett lyckat digitaliseringsprojekt, säger Anders Jeppsson.

Fakta

PlantVision erbjuder rådgivning, konsulttjänster och integrerade lösningar som signifikant ökar den operativa verksamhetens prestanda i life science företag. Våra konsulter och rådgivare har en bred kompetens, en gedigen förståelse för och lång erfarenhet av life science sektorn och dess utmaningar. Vi stödjer kunder i alla led med professionella tjänster och grundläggande kvalitetstänkande, från strategi och planering till projektgenomförande, utbildning och långsiktigt stöd. Vi erbjuder också marknadens mest kompletta utbud av produktionsnära informationslösningar. Sedan starten 1999 har vi levererat värde i tusentals projekt i Norden och över hela världen.
Dela artikeln

Journalist

Redaktion

Fler artiklar