Weekly News

Framgångsrik integration i Lycksele

Två veckor till full sysselsättning, längre än så tar det inte när Lycksele kommun tar emot nyanlända.
- Vi hjälps åt för att skapa integration, säger Marlene Fällgren, enhetschef för integrationsenheten i Lycksele. 

I fjol tog Lycksele emot 48 nyanlända och i år kommer ett sextiotal. Kommunen är skyldig att erbjuda bostad, skola och samordning kring etableringen i kommunen, men Lycksele gör mycket mer än så. - Förberedelse är A och O, säger Marlene Fällgren. Integrationsavdelningen har ordnat en grundutrustad bostad och bokat inskrivningssamtal på arbetsförmedlingen samt skola och förskola. Dessutom är hälsoundersökningar inbokade och alla blanketter är förberedda. Det innebär att de fort kommer ut i aktivitet. Långa väntetider leder till passivitet.

Lycksele har integrationshandläggare som talar arabiska och tigrinja och de blir de nyanländas följeslagare i upp till ett år. På sätt får de en bra start på livet i Lycksele. Det kan till exempel handla om att visa hur tvättstugan fungerar, hjälpa till att ordna ID-kort eller ge en guidad tur i staden. Skolbarn placeras i grundskolan medan vuxna läser svenska på SFI på halvtid. Resten av tiden ska arbetsförmedlingen erbjuda någon form av praktik eller arbetsträning och i Lycksele sker detta ibland på Resurscentrum.

För att ytterligare stötta de nyanlända startade kommunen 2015 Vänverksamheten tillsammans med Rotary. Här matchas de nyanlända mot vän familj som på frivillig basis introducerar nyanlända i samhället. Dessutom bistår studieförbund, idrottsföreningar och kyrkan med läxhjälp och andra aktiviteter.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar