Weekly News

Förpackningens betydelse för konsumenten och miljön

Hur påverkar förpackningen konsumenten och vad har den för konsekvenser för vår miljö? Annika Olsson, professor i förpackningslogistik ger svar och berättar även om vilka trender vi kan se framöver.


– Syftet med en förpackning är att den ska skydda en vara – från produktion till konsumtion. Vad gäller design är det viktigt vad förpackningen får för betydelse för olika aktörer i försörjningskedjan, säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, Lunds universitet.

Att ta fram en förpackning som passar alla kan vara en balansgång och stor utmaning menar Annika. Ett sådant exempel finns i läkemedelsbranschen där en förpackning för ett läkemedel i regel bör vara svår att öppna för barn men lätt för äldre.
– När man designar en förpackning har självklart färg, form och funktion stor betydelse men viktigast är att utgå från konsumentens och produktens krav i första hand. Det finns många olika metoder att använda för att förstå konsumenters behov.
– När det gäller den visuella biten vet vi att grönt och brunt attraherar människor eftersom de är färger som förknippas med naturen, många tänker direkt ”miljövänligt”. Likaså uppfattar konsumenterna papper som ett miljövänligare material än plast.

Ulric Långberg är branschchef på Sveriges åkeriföretag och vet hur viktigt det är med Fair transport. Läs mer om Fair transport här

Forskarna har gjort konsumentstudier bland annat kring vad formen har för betydelse. Det man kommit fram till är att förpackningens funktion är det viktiga.
– En mjölkförpackning för att ta ett exempel, ska vara lätt att hålla, öppna och hälla ur. Det är sådant som styr om förpackningen blir rund, fyrkantig eller tar en annan visuell gestaltning. En dålig förpackning är en som läcker, går sönder och där man måste kasta både innehåll och hölje.

Det finns i dag moderna och mer miljövänliga förpackningar. Oavsett materialval är det viktigaste att skydda innehållet eftersom det oftast är mer kostsamt att framställa i alla led. Energiåtgång vid produktion, transport och logistik påverkar miljön mer än många tror.
– I dag strävar man hela tiden efter förnyelsebar råvara, att framställa material från växter i stället för ur fossila råvaror – som är grunden för traditionell plast. Sverige ligger fortfarande i framkant med högteknologisk teknik och bra råvaror från skog och mark. Men jag tror att det är biobaserade mer avancerade material som är framtiden om vi ska fortsätta vara en av de ledande aktörerna på området.

När det gäller miljöpåverkan från fordon är det konsumentens transport från butik till hemmet vid inhandling som påverkar miljön mest. Att åka bil ut på landsbygden för att köpa en burk närproducerad ekologisk marmelad är mindre bra ur miljöhänsyn även om det kanske känns bra och rätt att göra, menar Annika.
– Detta är en av utmaningarna vi har, de flesta konsumenterna vill göra rätt men vet ofta inte hur. Vi lever i ett komplext samhälle med en känslig miljö och det är ofta jag själv frågar mig om jag agerat rätt, avslutar Annika.

Fakta

Lunds universitet ger kurser inom förpackningslogistik som finns som tillval i flera civilingenjörsprogram. Fokus är på teknik, utveckling och logistik. Praktik ingår med företag direkt involverade i utbildningen. Nyligen har man gett ut en bok inom området: ”Managing Packaging Design for Sustainable Development”.

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar