Weekly News

Företagare lyfter företagare i Maxa Malmö

Mötesplatsen Maxa Malmö knyter samman intresserade investerare med ambitiösa företagare som vill utveckla sin verksamhet i Malmö. Genom speeddater på endast 20 minuter får parterna ett första intryck av varandra. Det har visat sig vara riktigt framgångsrikt, berättar Sigmagrundaren Dan Olofsson, en av investerarna.

I tre år har företagare och entreprenörer med ambitionen att växa och anställa i Malmö haft möjlighet att träffa investerare och företagsledare på mötesplatsen Maxa Malmö. Med speeddating som metod får de drivna entreprenörerna tips, idéer, kapital och kontakter som bidrar till att utveckla deras verksamheter. Nästa träff är den 31 mars 2017.

Maxa Malmö är ett delprojekt inom organisationen Tillväxt Malmö, som kostnadsfritt hjälper etablerade företag att utvecklas, växa och anställa fler. Tillväxt Malmö är i sin tur ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och Uppstart Malmö.

Den sistnämnda stiftelsen startades 2011, bland annat på initiativ av Sigmagrundaren Dan Olofsson, med målet att skapa jobb i miljonprogramsområdena. Att Dan Olofsson också engagerar sig i Maxa Malmö faller sig därför naturligt.

– Det här är en viktig del av vår verksamhet, där vi ser till att entreprenörer får träffa investerare. Det har ju visat sig vara riktigt lyckat. Som investerare får man träffa en hel del intressanta personer och företagare, som man kanske inte hade kommit i kontakt med annars. Samtidigt får de här entreprenörerna en möjlighet att träffa investerare. Det skapar en process som är positiv för båda parter, säger han.

Precis som Dan Olofsson själv är övriga investerare som är knutna till Maxa Malmö framgångsrika lokala entreprenörer med gedigen erfarenhet av att starta och bygga upp företag. Gemensamt för de alla är att de vill stötta andra företagare att växa och nyanställa, så att fler Malmöbor kan få jobb, vilket i sin tur bidrar till ett bättre Malmö. En företagare som ansöker om att delta i Maxa Malmö får först pitcha sin idé för en affärsutvecklare från Tillväxt Malmö och i nästa steg inför en jury.

I år valdes 23 företagare ut bland 70 sökande. På plats fanns också 14 investerare. Under 70 minuter genomfördes 69 speeddater och därefter bokades över 50 uppföljningsmöten in.

Under speeddaten presenterar företagaren i 20 minuter sitt case och berättar om vilka möjligheter som finns för den investerare som för stunden sitter mitt emot. Tillväxt Malmö erbjuder också företagarna träning inför speeddaterna.

Formen gör att det knyts många kontakter under ganska kort tid och att både investerare och entreprenörer för möjlighet att känna av varandra. Det är omöjligt för alla att träffa alla, men både investerare och entreprenörer kan i förväg komma med önskemål om vilka de är intresserade av att träffa. Sammanfaller önskemålen är ett möte givet.

– Det gäller att hitta en match som passar både investeraren och entreprenören. Som investerare är just känslan man får för den som driver verksamheten väldigt viktig. Genom att träffa någon under 20 minuter får man en uppfattning om hur man upplever den här personen. Då kan man bestämma sig för om och hur man vill gå vidare, säger Dan Olofsson.

Själv har han inte gått in med något direkt kapital i de företag som han har kommit i kontakt med. Han har startat en rad nya företag inom sin egen koncern som han behöver ta hand om och vill inte splittra sig för mycket. Varje engagemang tar ju tid, påpekar han. Inom Maxa Malmö har han därför främst sett till att verksamheten fungerar på ett övergripande plan.

Speeddaterna handlar långt ifrån enbart om rena pengar. Lika viktigt är att komma med konkreta råd och bidra med kontakter. Där har Dan Olofsson spelat en stor roll med sitt omfattande nätverk och sin gedigna kunskap om företagande.

– Det är bra för staden att många företag kommer igång och sedan utvecklas. Då behöver de bygga ut sina kontaktnät och förstås få tillgång till kapital, men ofta är kontaktnätet viktigare än kapitalet. Vi hjälper till med våra nätverk på olika sätt, säger han.

Dan Olofssons medverkan har också stor betydelse för möjligheten att knyta till sig andra investerare. Dels för att han ju rent faktiskt känner dem. Dels för att han i egenskap av sin person blir en viktig ambassadör för verksamheten.

– Det är viktigt att de ledande egna företagarna i Malmö ställer upp. Var och en bidrar ju med en attraktion till det gemensamma.

Insatser som på något vis ger tillbaka till samhället, både på det lokala planet och i världen, har länge varit en viktig del av Dan Olofssons liv. Hjärteprojektet är ”Star for life” i Sydafrika. Det tar avstamp i unga människors förhoppningar inför framtiden, hjälper till med utbildning och verkar för att bekämpa den fortsatta spridningen av aids i landet.

På hemmaplan är den redan nämnda stiftelsen Uppstart Malmö en viktig satsning, där han har fått med sig flera av Malmös mest framgångsrika företagare och företagsledare som investerare.

Den ursprungliga ambitionen var att på tre år se till att 1 000 personer fick jobb. Målet var nått redan efter två och ett halvt år. Nu är antalet uppe i nästan 1 800 personer och ökar hela tiden.

Prognosen för Maxa Malmö är att de 23 medverkande företagen vid årets arrangemang ska bidra till 244 nya jobb.

– Det är viktigt att vi företagare tar ett bredare samhällsansvar. Att ge någonting till någon annan är ofta en större positiv upplevelse än att få någonting. Så det är en väldigt bra erfarenhet i livet att hjälpa andra. Det mår människan väl av.

Dela artikeln

Journalist

Johan Bentzel

Fler artiklar