Weekly News

Svante Werger, MSB LOGISTIK

Förebygg riskerna i god tid

Arbetet med förebyggande säkerhet i samhället kräver noggrann planering och en lyhördhet inför både IT- och klimatförändringar. 

Samhället utsätts ständigt för risker i olika former. Det handlar om både privatpersoner, kommuner, näringslivet och myndigheter. Frågan är vilka utmaningar vi står inför när det kommer till riskhantering. – På rak arm skulle jag säga den snabba teknikutvecklingen. Den i kombination med den ökade komplexiteten där det blir allt svårare att överblicka beroenden och därmed förstå vilka sårbarheter som finns. Beroendena kan finnas både mellan olika tekniska system och på samhällsnivå mellan olika samhällsviktiga verksamheter, säger Svante Werger på MSB.

Hur vi i framtiden ska förebygga risker och att säkerställa skydd mot olyckor är svårt att svara på, men Svante Werger hoppas att man lyckas ligga mer i framkant när det gäller samhällsplaneringen. – Inte minst i det förebyggande arbetet där vi på ett tydligt sätt har med riskperspektivet. Det gäller både den kommunala planprocessen och de stora nationella infrastrukturfrågorna.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar