Weekly News

Hans Lind – professor i bygg- och fastighetsekonomi ALMEDALEN

Fler billiga bostäder möjliga att bygga om bara viljan finns

Att det råder bostadsbrist i Sverige vet alla. Störst är efterfrågan på bostäder som vanligt folk har råd med. Inget är omöjligt att lösa. Det går att bygga billigt!

"För det första handlar det om att staten måste ställa krav på alla kommuner att ta fram en plan för hur man ska minska bristen på bostäder för personer med lägre inkomster."

Hans Lind är professor i bygg- och fastighetsekonomi. Han är också en man med starka åsikter och idéer. Framför allt om hur bostadsmarknaden ser ut i dag och vad som behöver göras för att råda bot på den bostadsbrist som är akut.
– Situationen är nu så allvarlig att det krävs ett nationellt åtgärdsprogram med fokus på att särskilt förbättra bostadssituationen för hushåll med lägre inkomster, säger Hans Lind. Alla parter måste bidra – riksdag, regering, kommuner och näringsliv – för att lösa situationen.
– Om bara viljan finns är allt möjligt!

Den nyproduktion av bostäder – såväl hyreslägenheter som bostadsrätter – som sker i dag vänder sig i första hand till hushåll med höga inkomster. Tanken är att det i sin tur ska skapa flyttkedjor som gör att bostäder i det ”gamla” beståndet blir tillgängliga för dem med lägre inkomster.
– Problemet är att det inte fungerar i verkligheten. Flyttkedjorna är inte så tillräckligt långa. Det krävs ett väldigt omfattande byggande för att flyttkedjorna ska märkas i den andra ändan av bostadsmarknaden, fortsätter Hans Lind.
– Låginkomsttagare som behöver flytta till större lägenheter har svårt att hitta det de söker liksom äldre som vill flytta från villa till lägenhet. Dessutom har många ungdomar och nyanlända särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Hans Lind hävdar att det inte i första hand är dålig konkurrens inom byggindustrin som är orsaken till det låga byggandet, även om den kunde vara bättre. I stället handlar det om andra saker.
– För det första handlar det om att staten måste ställa krav på alla kommuner att ta fram en plan för hur man ska minska bristen på bostäder för personer med lägre inkomster. Det ska vara bindande. På så sätt kan kommunerna inte frånsäga sig sitt ansvar, förklarar Hans Lind.

”Som arkitekter kan vi bidra till att skapa lösningar på de utmaningar samhället står inför. Inte minst när det gäller den stora grupp som i dag står utanför bostadsmarknaden.” Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, berättar hur arkitekter kan skapa ett bättre samhälle.

Hans andra punkt handlar om att staten ska vara beredd att skjuta till pengar för infrastruktur och eventuella markköp. Även ge dispens från dagens regelverk när det gäller exempelvis buller, strandskydd och kravet på att alla lägenheter ska vara anpassade för personer med funktionshinder.
– Kommunerna måste också ge upp tanken på vinstmaximering när man säljer mark till privata aktörer. Kommunens huvuduppgift är ju att se till att det finns bostäder för alla.

En tredje punkt som Hans Lind lyfter fram är att det krävs en lagändring som gör det möjligt för kommunerna att bestämma vilka upplåtelseformer som ska finnas i ett område.
– I många länder, exempelvis USA, finns det lagstiftning som säger att si och så många procent av de bostäder som byggs i ett område ska vara överkomliga för människor med låga inkomster.

Sist menar Hans Lind att det också kräva statliga hyresgarantier till aktörer som investerar i att bygga bostäder för låginkomsttagare.
– Tror inte marknaden att man får lägenheterna uthyrda kommer man aldrig att bygga, men får man exempelvis en hyresgaranti för outhyrda lägenheter under låt säga fem år skulle det sända en stark signal att det är tryggt att investera.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar