Weekly News

Karin Karlsbro, hållbarhetschef på Fastighetsägarna i Stockholm. SAMHÄLLSUTVECKLING

Fastighetsägarna – en aktiv samhällsaktör

"På senare tid har integrationsfrågorna kommit mer i centrum och även där deltar våra medlemmar aktivt och vill bidra med lösningar."

Social hållbarhet i samhällsbygget en viktig faktor för Fastighetsägarna, som är av tradition aktiva samhällsaktörer.

– På senare tid har integrationsfrågorna kommit mer i centrum och även där deltar våra medlemmar aktivt och vill bidra med lösningar, berättar Karin Karlsbro, hållbarhetschef på Fastighetsägarna i Stockholm.

Deras medlemmar arbetar bland annat med:

• Strategiskt med stadsutveckling och eftersträvar mångfald för att nå en blandad stad.

• Arbetar för respektive stadsdels behov och samarbetar med myndigheter och andra för att nå dit. Ett exempel är trygghetsfrågor där de i en aktiv dialog med polisen säkerställer en närvaro på platser där det behövs.

• Jobbar med specifika projekt ute bland de boende i olika områden. Exempelvis med läxhjälpsprojekt.

Som branschorganisation arbetar vi också mot kommunerna för att hitta modeller för hur våra medlemmar kan bidra, vi finns i nätverk för samverkan mellan fastighetsägare och kommuner i utsatta områden.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar