Weekly News

Fair transport för säkerhet och miljön

Fair transport ska lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

“Fordon, smart logistik och förare ska vara trafiksäkra”

Fair transport handlar mycket om att ta ansvar som att köra trafiksäkert och klimatsmart. Det finns åkerier som är certifierade och jobbar aktivt med att begränsa sina utsläpp genom modern teknik, bland annat biobränslen. Ulric Långberg är branschchef på Sveriges åkeriföretag och påtalar även hur viktigt det är att ta hand om sin personal. – Fordon, smart logistik och förare ska vara trafiksäkra. De certifierade åkerierna matchar eller till och med överträffar många transportköpares policys och ambitionsnivå. Valet av Fair transport-åkeri har dessutom visat sig mer kostnadseffektivt då både mellanhänder och dyrbart strul har uteblivit. Därför menar vi att det börjar med rättvisa affärer redan vid avtalstecknande och valet av Fair transport är en hållbarhetsfråga i många skikt, menar Ulric Långberg.

På EU-nivå finns medborgarinitiativet "Rättvisa transporter i Europa" där målet är att sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning och lönedumpning. Många transportköpare som Ulric Långberg har varit i kontakt med anser att det är svårt att veta vad man får när man köper transporter. – Det finns många mellanhänder och led av förmedlare där själva transporten inte alltid följer den ursprungliga beställarens intentioner och policys. Det är svårkontrollerat och det uppstår inte sällan fördyrande trassel där det är otydligt vem som kan göras ansvarig för det.


Ulric Långberg, branschchef, Sveriges åkeriföretag

Ulric Långberg pekar på flera exempel varför Sveriges åkeriföretag satsar på Fair transport på allvar i dag. – Ett bra exempel är Upphandlingsmyndighetens kriterier för offentlig upphandling där vi tillsammans med dem har mejslat fram förutsättningar för hållbara transporter. Offentlig sektor är en mycket stor transportköpare och det får stort genomslag om våra kommuner och myndigheter köper transporter i Fair transports anda, säger Ulric Långberg.

Missa inte intervjun med Ola Månsson, VD Sveriges byggindustrier, om byggindustrin i förändringstider

På frågan om det finns några särskilda trender inom Fair transport i Sverige i dag menar Ulric Långberg att mycket finns inom detalj- och dagligvaruhandeln. – De börjar bli intresserade av att börja redovisa hur transporten är hållbar och att det är viktig att det inte bara är varan man säljer som är ”kravmärkt”.

Framtiden ser ljus ut för Fair transport. Ulric Långberg nämner återigen hållbarhet som en nyckel. – Hållbarhet är sannolikt inte bara en modenyck och i en förlängning så kommer Fair transport bli en naturlig del i hur vi beskriver varor och transporters hållbarhet. En annan viktig faktor är medvetandet och att Fair transport synliggörs av den som köper transporten. Då kan konsumentkrav ge ytterligare en knuff framåt.

Läs även om hur ökad e-handel kräver smartare betalningslösningar

Fakta

FAKTA
Som branschorganisation vill Sveriges Åkeriföretag bidra till hållbar utveckling inom transportsektorn genom att aktivt verka för effektivare fordon, effektivare transporter och förnybara bränslen. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar