Weekly News

Expertpanelen uttalar sig om bostadssituationen i samhälletAgneta Stake, VD Nola

Nola Industrier AB startades 1980 och har alltsedan starten drivits av Agneta Stake. Nolas affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter för publika miljöer, ute och inne. Parker, gator och torg står i fokus. Miljöer där höga krav ställs på hållbarhet och god design.

De flesta av Nolas produkter utvecklas inom företaget med hjälp av många av de skickligaste formgivarna i Norden och erfarna designkonstruktörer i företaget. Denna kunskap har också bidragit till att Nola anlitats i flera stora specialprojekt. Ett exempel på ett sådant projekt är framtagandet av nya bänkar till Riddarholmen i Stockholm. Bänkarna som är tillverkade i ek från Visingsö, en gång planterade av Gustav III för skeppsbyggeri, binder samman dåtid och framtid på ett spännande sätt.
– Att alltid blicka in i framtiden har varit Nolas framgångsrecept. I dag upplever vi att förändringarna i omvärlden än snabbare kräver nya tankesätt och medför nya behov av hur vi vill använda våra publika platser. Där vill vi fortsätta att ligga i framkant säger VD Agneta Stake.Unika boenden i Helsingborgs mest spännande, nya områden

Sundprojekt har sedan 2004 byggt över 500 bostäder i Skåne och lika många är i planeringsfas. I Skåne är företaget i en kraftig expansionsfas och nu pågår ett par större etableringar i Helsingborg.
– Oceanateljén ligger på ett av de bästa lägena i Oceanhamnen. Det blir cirka 48 lägenheter med säljstart i början av 2018 och inflyttning 2020, berättar David Hogell, Marknads- och säljansvarig på Sundprojekt.

Oceanateljén erbjuder olika bostadsformer, bland annat Town Houses 10 meter från kajkanten med balkong, takterrass och trädgårdstäppa, samt egen ingång till källare med parkeringsplats. Det byggs även Studios, så kallade Bokaler, anpassade för att bedriva verksamhet i och använda som bostad. Utöver detta finns även vanliga lägenheter, samtliga med balkong och de flesta med havsutsikt. Etableringen skapar genom sin varierande utformning dynamik i området och bra förutsättningar för nytänkande.

Ett annat spännande Helsingborgsområde i expansion är Ringstorp, r:2. Här kommer totalt 200 bostäder att byggas i fyra etapper. Området är med sin grönskande miljö och fantastiska utsikt över Öresund och Själland väldigt attraktivt och etableringen har fått ett varmt mottagande av helsingborgsborna.

Etapp ett, Pollux, är slutsålt och inflyttning i våningshus-våningshuset sker under våren 2018. Etapp två, Castor, är ett 10-våningshus som kommer att färdigställas kring årsskiftet 2018/2019. Även bostäderna i denna etapp är nästan slutsålda. Etapp tre innefattar två flerfamiljshus på 8 respektive 16 våningar. Denna, såväl som fas fyra, som blir två- och trevånings radhus har säljstart under senare delen av våren 2018 och inflyttning är planerad till 2020. Tack vare varierande höjd och utformning av bostäderna blir det nya bostadsområdet heterogent och bjuder på stor variation i såväl design som materialval. Fantasifulla balkonger som genom sin utformning ger möjlighet att njuta i mesta möjliga mån av den slående utsikten och omgivningarna är pricken över i:et.Willhem förenar affärsmässighet med samhällsansvar

För Willhem, ett bostadsbolag med drygt 25 000 lägenheter i sitt bestånd, är det en självklarhet att engagera sig i samhällsutvecklingen i de bostadsområden där företaget äger fastigheter. Förutom att det bidrar till en positiv utveckling för de boende ökar det fastigheternas attraktivitet.
– Det är viktigt för oss att utveckla vår affär på ett sätt som går hand i hand med samhällsutvecklingen. Därför engagerar vi oss gärna i projekt som bidrar till en positiv utveckling ur ett socialt perspektiv. Ett exempel är våra sommarjobbande ”mini-bovärdar”, där vi varje år ger ungdomar möjlighet att testa på att arbeta i fastighetsbranschen, säger Mikael Granath, VD på Willhem.

Willhems utmaning är att balansera hållbarhetsfrågorna rätt för att nå avkastningsmålen för verksamheten.
– Där vi äger fastigheter är vi en självklar del av samhällsutvecklingen. Drygt 25 procent av våra fastigheter finns i utsatta områden, vilket kräver ett större engagemang och mer riktade insatser jämfört med fastigheter i andra lägen.

Hållbarheten är en del i affären och präglar inte minst det långsiktiga arbetet med att utveckla fastighetsbeståndet. Det inrymmer allt från byggandet av nya hus till renovering av lägenheter i äldre hus till nyproduktionsstandard.
– Även energieffektiviseringen står i fokus, i synnerhet gäller det fastigheter som byggdes på sextio- och sjuttiotalen, säger Mikael Granath. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar