Weekly News

Expert – Magnus Ranstorp

Vilka är de allvarligaste säkerhetshoten i samhället i dag?
– Även om terrorism kan skapa kaos och stor förödelse så är ett av de största hoten mot oss ryska påverkansoperationer. Vi har sett Ryssland finansierar högerextrema grupper i Europa. Ett stort terrorproblem är om vi hade flera storskaliga attacker efter varandra. Det hade undergrävt vår sammanhållning och lett till polarisering.

Kommer terrorismen att ta sig nya uttryck?
– Det finns en större risk med kemiska vapen i dag på grund av att det använts i Syrien av olika grupper. Insiderproblematiken i den kärntekniska sektorn är också en prioriterad säkerhetsfråga. Därefter så är drönare som vapen ett nytt säkerhetshot som vi måste hitta lösningar till.

Hur kan samhället skydda sig mot terrorhot?
– Det handlar om att ha ett helhetstänk från att avvärja hot (brottsbekämpande myndigheter), förebygga extremism (stat och kommun i samverkan), kris- och konsekvenshantering. En svaghet i dag är att vi jobbar nästan enbart på brottsbekämpande delen och har få förebyggande insatser. Det handlar också om att bryta segregation och gängkriminalitet. Skapa trygghet och tillit innan vi kan jobba förebyggande. Detta är också lagarbete mellan myndigheter och länder.

Fakta

Magnus Ranstorp

Forskningschef Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Försvarshögskolan

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar