Weekly News

Expert – Åsa Schwarz

Vilka är de vanligaste IT-hoten i dag?
– IT-bedrägerier är ett snabbt växande problem. Från första kvartalet 2015 till första kvartalet 2016 dubblerades antalet IT-bedrägerier. De står nu för två procent av Sveriges BNP. Ransomware har också ökat markant. Under de senaste åren har IT-angreppen blivit allt mer målinriktade och skräddarsydda.

Hur ska man komma till rätta med problemet?
– Satsa pengar på att höja medvetandet hos medborgarna och utbilda fler poliser som kan utreda IT-relaterade brott. Det skulle vara lönsamt för hela landet.
– Eftersom allt mer i våra liv kretsar kring IT i datorer, mobiler och genom våra mejlkonton måste både kunskaps- och säkerhetsnivåerna höjas. Redan i grundskolan borde vi lära ut hur man skapar ett lösenord och att folk inte alltid är de som de utger sig för att vara.
– 70 procent av våra kommuner arbetar inte systematiskt med informationssäkerhet. Även näringslivet måste skärpa sig.

Hur ser det ut i framtiden?
– Utvecklingen av produkter, system och tjänster går allt snabbare. Hur bra vi än blir på säkerhet, kommer det ske allvarliga incidenter. Däremot kan vi bli riktigt bra på att hantera dessa och på så sätt minska effekterna markant.
– För att öka effektiviteten och kompetensen borde all incidenthantering ligga i en och samma organisation i stället för som i dag på flera olika myndigheter med olika mandat.

Fakta

Åsa Schwarz  

Expert på IT-säkerhet

Tidigare i år utsågs hon till Årets Säkerhetsprofil 2017

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar