Weekly News

Olle Samuelson, programchef för Smart Built Environment på IQ Samhällsbyggnad. REGIONER

Ett standardiserat digitalt språk för byggprojekt

Digitaliseringsprojektet Smart Built Environment ska förändra arbetssättet för hela samhällsbyggnadssektorn.

"Det stora behovet i branschen just nu är en standardiserad informationshantering som samlar alla aktörer som är inblandade i en byggprocess."

Ny teknik och nätbaserade tjänster har för alltid förändrat hur vi hanterar information, både i vardagen och på arbetet. Nu ska ett nytt forskningsprogram snabba på digitaliseringen inom samhällsbyggnadssektorn. Det behövs, menar Olle Samuelson på IQ Samhällsbyggnad.

– Det har gått ganska långsamt fram tills för fem, tio år sedan. Ett skäl är att sektorn har så många olika aktörer som alla behöver förändra sitt arbetssätt på samma gång, säger han. 

Det finns flera digitala verktyg som används flitigt inom branschen redan i dag, bland annat byggnadsinformationsmodellering och geodata positionering. Det finns också digitala tjänster som hjälper dig att göra ett medvetet val av byggnadsmaterial och att undvika farliga ämnen.

Informationen lagras och ger dig kontroll över innehållet över tid. På så sätt kan du enkelt uppfylla olika miljö- och produktionskrav och hålla koll på att du endast använder produkter utifrån valda miljöcertifieringar.

– Det stora behovet i branschen just nu är en standardiserad informationshantering som samlar alla aktörer som är inblandade i en byggprocess, säger Olle Samuelson.

Det är just vad Smart Built Environment ska göra. Kortfattat handlar programmet om att skapa ett standardiserat digitalt språk som alla som är involverade i ett byggprojekt kan använda sig av. All information ska finnas digitalt, tillgänglig för alla. Själva kärnan är en verklighetsbaserad digital modell. Användaren kommer att kunna vända och vrida på tredimensionella modeller i sin rätta miljö och se både planerad och befintlig bebyggelse.

– Och så kommer man kunna klä varje hus med byggnadsmaterial och information om egenskaper som är viktiga att ha med under hela byggnadens livscykel.

En stor fördel med att visualisera planerade byggnader, vägar och järnvägar i sin rätta miljö är att missar och fel kan upptäckas tidigt. Närboende kommer att kunna se hur ett nybygge påverkar just dem. Förhoppningen är att det kommer att leda till färre överklaganden och korta tiden mellan idé till färdig byggnad.

Smart Built Environment förväntas göra byggprocessen billigare, snabbare och mer hållbar.

– Vi vill underlätta för analyser av hållfasthet, energiförbrukning, buller, ljud, tidsåtgång och ekonomi. Det blir lättare att välja mellan olika alternativ vilket ger ett bättre slutresultat, säger Olle Samuelson.

Projektet startar vid årsskiftet och beskrivs som en historiskt stor satsning som näringsliv, myndigheter, kommuner och organisationer alla står bakom.

– Det kommer bli ett jättelyft för hela sektorn, säger Olle Samuelson.

 

Fakta

Fakta

Smart Built Environment är ett forskningsprogram som ska främja digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Programmet startar vid årsskiftet.

Dela artikeln

Journalist

Frida Bank

Fler artiklar