Weekly News

Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna SAMHÄLLSUTVECKLING

Ett smartare byggande behövs

– Det går bra för Sverige, såväl historiskt sett som jämfört med omvärlden. Det menar Sara Haasmark, VD för Samhällsbyggarna, som samtidigt identifierar en rad utmaningar vi står inför.

”Med fler kompetenser, erfarenheter och synpunkter skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle.”

Sysselsättningsgraden ökar och arbetslösheten minskar i Sverige – två tydliga exempel på att utvecklingen går åt rätt håll, men därmed ökar också kraven på samhället i övrigt. Landets kommuner måste nu fortsätta sin anpassning till framtiden, inte minst vad gäller bostadssituationen. – Parallellt med att situationen på arbetsmarknaden förbättras har vi utmaningar inom bostadsbyggandet. Vi behöver bygga många bostäder under en relativt kort period samtidigt som vi har brist på folk i byggbranschen, hävdar Sara.

För byggbranschen ser
det med andra ord utmanande ut just nu, samtidigt som det är något som branschen varit medveten om länge. Med snabbspår för invandrade svenskar kan man kanske hitta lösningarna avseende kompetensförsörjningen. Om man verkligen vill öka attraktiviteten hos byggbranschen i dag och i framtiden behöver dagens unga bli mer medvetna om vad de kan arbeta med, vilka karriärvägarna är och inte minst att det är en bransch som går mot att bli mer jämställd, digital och hållbar.

Förutom att det behöver byggas många bostäder, måste det byggas hållbart – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Samtidigt som det byggs nytt måste man se till att de områden som inte fungerar bra i dag gradvis förändras tills de fungerar. – De utmaningar vi står inför, oavsett om det gäller sociala eller miljömässiga, finns det lösningar för och vi behöver prova oss fram tills vi ser resultat. Bortsett från om det gäller skolresultat, brottslighet eller trygghet så finns det goda exempel att kopiera. Jag tycker att vi generellt är alldeles för försiktiga när det gäller att kopiera bra saker. Kopiera mera, säger Sara och fortsätter: – I dag finns det flera områden som inte fungerar ur ett hållbarhetsperspektiv. En utveckling som vi måste vända nu. Vi behöver ha trygga, smarta och klimatanpassade bostadsområden.

Enligt Samhällsbyggarna och andra experter behöver det alltså byggas många bostäder. Det är lika viktigt att man tänker till innan byggnationen påbörjas – det måste också byggas hållbart, flexibelt, klimatanpassat med avseende på miljö, sociala frågor och ekonomi. – I många fall hanteras hållbarhetsfrågorna fortfarande som något som läggs på efteråt om det finns pengar över, eller något som tas bort om projektet blir för dyrt. Exempelvis konstnärlig utsmyckning som jag ser som en social hållbarhetsfråga. Det finns också många goda exempel där bra lösningar genomförts. Dessa borde spridas och kopieras i mycket större utsträckning än vad som görs i dag, menar Sara.

Samtidigt är en flexibel bostadsmarknad viktigt. – Det är mycket att hålla reda på och dagens sanningar är kanske inte morgondagens sanningar. Samtidigt är det viktigt att vi ser till att det är lättare att flytta från boenden som exempelvis är för stora, att det är lätt att hyra ut sitt boende och att vi inte bestämmer vad någon vill ha. Kanske finns det fler som vill bo som studenter i dagens studentboenden? Kanske vill inte alla seniorer bo likadant? Vi måste vara mer flexibla.

Utmaningen med infrastrukturutvecklingen är att den generellt går långsamt och är kostsam. Lägger man till att samhällsutvecklingen i dag går snabbare än någonsin är det lätt att kritisera de satsningar som planeras eftersom det är mycket pengar det handlar om och man utgår ofta i sin kritik från hur vi reser och fraktar saker i dag. – Det sker mycket inom bränsleforskningen, men samtidigt så måste vi fundera över hur vi vill att våra samhällen ska se ut. Vill vi att det ska vara lätt att gå, cykla, åka bil, buss, spårvagn, tåg? Ja, då måste vi underlätta och utveckla just den delen.

Vad är det då som utmärker en bra kommun i jämförelse med en dålig? – En bra kommun har insett att vi står inför många utmaningar vad gäller till exempel boende, klimat, utbildning, miljö, och har börjat arbeta inkluderande och flexibelt. En sämre kommun har inte kommit så långt. Kanske saknar en sämre kommun de resurser som behövs? – Som jag ser det har kommunerna stora utmaningar genom att de måste arbeta digitalt i mycket större omfattning, snabbare och mer flexibelt eftersom vi behöver fler bostäder som ska byggas utan gifter, klimatanpassat med en minimal påverkan på miljö. Samtidigt ändrar många sitt sätt att arbeta, exempelvis hemifrån eller på allmänna platser, förtydligar Sara och utvecklar: – Jag tror att vi måste tänka bortom kommuner och i ett första steg tänka regioner och samarbete. I framtiden tror jag att vi måste ha ett färre antal kommuner. I dag är de för många.

Sara avslutar med att identifiera utmaningarna framöver: – Jag ser att möjligheterna finns i utmaningarna: i digitaliseringen, i de hållbara lösningarna, i cirkulär ekonomi, i flexibelt boende i samverkan och inkludering av kommuninvånarna i samhällsfrågorna.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar