Weekly News

Ett paket infrastruktur i västra Sverige

I takt med att Göteborg växer och fler människor flyttar till staden ökar projektet Västsvenska paketet kapaciteten för järnvägstrafik och vägtrafik.

Vi går från en kapacitet på 675 tåg per dag till 1125 tåg per dag.

En ny Marieholmstunnel kommer att underlätta biltrafiken och är ett av de infrastrukturobjekt som ingår i Västsvenska paketet. 
– Vi har bara en tunnel under älven och därför är den passagen varit väldigt sårbar. Nu ska vi minskat sårbarheten i att ta sig mellan Hisingen och fastlandet, säger Håkan Wennerström, ordförande i tjänstemannagruppen för Västsvenska Paketet och regional direktör för Trafikverket.

För att inte genomfartsleder ska bli barriärer i staden är E45 utanför Göteborgs Central under pågående konstruktion och ska sänkas ner under marknivå. Även vägen ut mot Volvo har byggts om i flera etapper och i Sörredskorsningen kommer trafiken att kunna flyta smidigare. 
– Samtliga projekt genomförs för att förenkla folks vardag. Precis som vägbanorna så har järnvägsstråken in till Göteborg förbättrats under lång tid, men nu håller staden på att växa ur sin kostym. I takt med att fler människor flyttar in behöver vi växla upp och öka kapaciteten, säger Håkan Wennerström.

Järnvägstunneln Västlänken är en kombination mellan statlig infrastruktur och stadsutveckling. I kombination med mindre åtgärder inom kollektivtrafiken, som att förlänga plattformar på stationerna mellan Allingsås och Kungsbacka, kan tågen bli längre och ta in fler resenärer. 
– En av de stora fördelarna med ombyggnationerna är att fler människor kan komma till Göteborg med tåg. Vi går från en kapacitet på 675 tåg per dag till 1 125 tåg per dag. Det gör att vi även kan trafikera sträckan från Borås till Göteborg. Det vore omöjligt utan Västlänken, säger Håkan.

Västsvenska paketet ska öka det kollektiva resandet i hela Göteborgsregionen både med tåg och buss. Innan projektet startade var den sammanlagda sträckan av busskörfält tre mil inne i Göteborgs Stad. I dag är den sammanlagda sträckan av busskörfält nio mil. 
– Det generella kollektiva resandet har redan ökat markant och kommer att fortsätta öka för varje år, säger Håkan Wennerström.

Att öka kollektivtrafiken ingick i uppdraget och samtliga samarbetspartners har tillsammans enats om hur det skulle genomföras. Samarbetet inom Västsvenska Paketet har pågått sedan 2010 och det sista projektet beräknas vara klart år 2026. 
– Tidsmässigt är vi mitt i projektet men när det gäller planeringen är vi nästan i slutfasen. Snart är det bara produktion som återstår. Vi har redan full produktion i Marieholm och kommer att vara klara där år 2020. Då kommer vi också att vara halvvägs in i produktionen med Västlänken, säger Håkan Wennerström.

I samband med att Marieholmstunneln planerats har också Marieholmsbron byggts med gång- och cykelväg och Hamnbanan byggts med dubbelspår för tågtrafik. År 2020 öppnar den nya tunneln under älven i Marieholm. Genomfartsleden kommer att betyda lika mycket för Göteborg som när Älvsborgsbron och Tingstadstunneln byggdes under 1960-talet. 
– Och de första månaderna under 2018 räknar vi med att sätta spaden i backen för att börja bygga järnvägstunneln Västlänken. Västsvenska paketet ger även bidrag till Göteborgs Stad för att bygga Hisingsbron, den nya bron över Göta Älv, säger Håkan Wennerström. 

Fakta

Antalet invånare i Göteborg ökar markant. Projektet Västsvenska paketet har pågått sedan 2010, enligt regeringens beslut om planen för nationella investeringar. Trafikverket driver projektet tillsammans med regionerna Västra Götaland och Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Västtrafik.

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar