Weekly News

Nära samarbete mellan Bilfinger och Fortum

Energi sektorn och vattenkraft och är ett av Bilfingers globala fokusområden. Bilfingers kontrakt med Fortum Generation är ett av den svenska verksamhetens största kontrakt. Det innefattar bland annat lokala driftåtgärder och underhåll av Fortums Svenska vattenkraftstationer och dammar.
– Vi har haft ett samarbetskontrakt med Fortum sedan 2015. Det innebär att vi utför lokala driftåtgärder och underhåll av 125 kraftstationer och cirka 200 dammar. Vi har i dag 22 beredskapsområden för Fortum, detta då vi skall kunna nå samtliga kraftstationer och dammar inom skälig tid. Vi utför även större underhållsinsatser i projektform och mindre investeringsprojekt, säger Henrik Olofsson, chef för affärsområdet underhåll energi på Bilfinger Sverige.

Vi är i dag cirka 200 personer som är verksamma i det dagliga arbetet i vårt samarbetskontrakt med Fortum, detta innefattar ledning, ingenjörer och tekniker. Detta inkluderar så väl personal för lokala driftåtgärder och underhåll samt mindre projekt verksamhet.
– Det här är ett strategiskt viktigt samarbetskontrakt för oss, inte minst eftersom just vattenkraften är ett viktigt fokusområde för Bilfinger, såväl i Sverige som globalt, säger Henrik Olofsson.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar