Weekly News

Ett helhetsgrepp om hyresmarknaden

I Stockholm tvingades en av fem företag tacka nej till en rekrytering förra året på grund av bostadsbrist, något som således hämmar tillväxten i storstadsregionerna.

Snabbväxande bolag som Klarna, Spotify och King, bolag som rekryterar från hela världen, begränsas i sin kompetensförsörjning och nödgas bromsa sin expansion till följd av bostadssituationen i storstadsområdena. Hittills har det inte funnits någon tjänst som omfattar hela hyresmarknaden i landet och på ett enkelt sätt åskådliggör tillgång och efterfrågan. Detta uppmärksammades av eldsjälarna bakom Qasa, som genom sin plattform knyter samman bostadsuthyrare med hyresgäster, privata som företag.
– Tanken bakom Qasa var att man skulle bygga en tekniskt smart bostadssajt för bostadsuthyrning. Därmed skapa en effektivare första- och andrahandsmarknad för uthyrare och kunder, samt effektiv företagsuthyrning. Vår tjänst är den första tjänsten som angriper uthyrning som ett enat område, säger Mattia Tosti på Qasa.

I dag är andrahandsmarknaden extremt svårnavigerad, det finns ingen struktur och det är ofta tidskrävande att hitta hyresgäst eller uthyrare. Det problemet löser Qasa genom en marknadsplats som är mer intelligent än ett klassiskt annonstorg, där en matchning görs baserad på algoritmer. Parametrarna är egna angivna inställningar, typ av önskad bostad, beteende på sajten historiskt, vilka områden man brukar söka i, samt hur många rum man önskar och så vidare. Algoritmen utvecklas ständigt och man experimenterar nu med att exempelvis vikta in var arbetsplats och dagis är beläget, i vilka områden familjen eller personen rör sig privat och på sin fritid, pendlingsavstånd och kommunal transport. Hur långt man kommit i andra processer spelar också in. Utifrån matchningsgraden ökar sannolikheten för att ett avtal ska slutas.

På den traditionella hyresmarknaden florerar bedragare som sprider rädsla bland såväl uthyrare som hyresgäster. Detta har Qasa löst genom att vara med i hela processen tills att den avslutats. När man kommer i kontakt via tjänsten skräddarsys ett hyresavtal digitalt, som sedan signeras digitalt med BankID. Systemet är uppkopplat mot UC, så att man kan intyga sin kreditvärdighet gentemot de man tar kontakt med. Man kan även få sina referenser kontaktade av Qasa så att de verifieras i äkthet och positivitet. Hyresgästen betalar in depositionen till ett konto på Qasa, som sedan fakturerar hyresgästen för hyran som betalas vidare till hyresvärden. Qasa står som garant gentemot hyresvärden för hyresinbetalningen under hela uthyrningen.
– Det finns extremt mycket man kan göra med data, och vinnaren i framtiden är den som kan ge bäst kundupplevelse baserad på den data som finns tillgänglig. Vi tar detta till sin spets genom den matchning och den trygghet vi garanterar. Vi hoppas att denna säkerhet ska göra att fler vågar hyra ut, då en stor del av bostadsbristen skulle kunna lösas av det mörkertal som utgörs av lägenheter och rum som står tomma, avslutar Mattia.

Konklusionen är att genom att skapa trygghet kan bostadsmarknaden effektiviseras, vilket i sin tur kan leda till ökad tillväxt. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar