Weekly News

ENTREPRENÖRSKAP OCH DIGITAL FRAMTIDSANDA

Göteborg och Västra Götaland har en stark entreprenörsanda. Samtidigt värnar regionen om en attraktiv miljö för både företagare och besökare.

Många företag har i dag lösningar för att skapa ett hållbart samhälle.

– Göteborgsregionens etableringsklimat är positivt! Det finns en stark tillväxt och regionen rankas högt jämfört med andra liknande europeiska tillväxtregioner. Tydliga mål från regionen gör att det går att behålla och stärka den positionen, säger Alexandra Björk, regionchef i Västra Sverige för Venture Cup.

I Göteborg och Västra Götaland har näringslivet länge varit mångfacetterat. Regionen är hemmaplan för några av världens ledande företag inom en mängd olika branscher och det finns en stor samverkan mellan olika entreprenörer och andra regioner i Sverige.
– Samverkan mellan näringslivet, universitet och högskolor samt offentliga verksamheter skapar en attraktiv miljö för många företag. I regionen finns gott om nätverk, kluster och flera stora Science Parks, som bidrar till både spetskompetens och nya innovationer, säger Alexandra Björk.

Göteborgsbaserade företag har de senaste åren satsat miljarder på att utveckla nya produkter och tjänster. Globala varumärken som bland annat Ericsson, Volvo, AstraZeneca, Saab och Volvo Cars har tillsammans med andra bolag gjort stora satsningar.
– Regionen är världsledande inom autonoma, uppkopplade och elektrifierade fordon. Potential inom samhällsutvecklingen som många entreprenörer tagit tillvara är den snabba digitaliseringen. Som ett exempel kan nämnas företaget Fingerprint Cards, som skapar id-lösningar med autentisering av fingertryck, säger Alexandra.

Göteborgsregionen växer snabbt och det satsas stort på infrastruktur och stadsutveckling. Pendlingen kommer att öka ännu mer framöver och det skapar förutsättningar för att Uddevalla, Trollhättan och Borås inom kort kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion.
Venture Cup är en tävling och plattform där entreprenörer kan få feedback på sina idéer. Förutom prispengar och medial uppmärksamhet har de tävlande möjlighet att etablera viktiga kontakter och utveckla sitt nätverk.
– Vårt mål är att alla som bär på någon form av idé ska ha möjlighet att få feedback och verifiera sina tankar. Nästan samtliga deltagare som har genomgått processen, oavsett hur långt de har kommit i tävlingen, konstaterar att den största nyttan de fått med sig är feedbacken som nätverket levererar till idégivarna, säger Alexandra Björk.

Antalet nya företag som startas upp ökar stadigt. I dag har många företag lösningar för att skapa ett hållbart samhälle.
– Det handlar om socialt ansvar, ansvar för miljön, hållbarhet i stort och tydlig affärsnytta. Företaget TRINE är ett bra exempel. Andra framgångsrika alumner med digitala lösningar är Visiba Care och Sigmastocks. Ett annat bolag som uppmärksammats mycket det senaste året är Cellink. Deras biobläck och tillhörande 3D-printer används bland annat i forskningssyfte, där Cellinks hudvävnad har kunnat ersätta tester på djur. I framtiden siktar företaget på att kunna skriva ut hela organ. Jag ser fram emot att följa deras resa, säger Alexandra.

Både entreprenörer och antalet besökare i regionen vittnar om att Västra Götaland är en attraktiv plats rent geografiskt.
– Det geografiska läget med Skandinaviens största hamn, mellan Oslo och Köpenhamn gör hela världen tillgänglig och ger Göteborg en attraktiv och stark position för bolag som vill etablera sig, avslutar Alexandra Björk. 

Fakta

En fjärdedel av landets privata forsknings och utvecklings-investeringar läggs i Göteborgsregionen.

Venture Cup har funnits i snart 20 år och är en ideell organisation som anordnar en tävling för alla med nya affärsidéer i Sverige. Under 2016 startade omkring 7 700 nya företag i Västra Götaland.

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar