Weekly News

Energimarknaden är full 
av spänning – och risker

Energibranschen är snabb och känslig för yttre omständigheter. En noggrann riskhantering är nödvändig för att överleva på en tuff marknad.

Vi tolkar kundbehoven för att veta vilket problem de egentligen behöver lösa.

Risk Management i energibranschen kräver snabba beslut, hög kompetens och känsla för var marknaden är på väg. Det är flera faktorer som påverkar. Väder, råvarupriser och även själva energisystemet. Det vill säga om alla kraftverk är igång, om nätet fungerar som det ska och om tillgången till el är som den ska.
– Att sälja och köpa el har vissa likheter med annan börshandel men fundamenten är annorlunda i och med att det bakomliggande energisystemet påverkar marknaden väldigt mycket, säger Klas Liljegren som är VD på Modity.

Det är i skärningspunkten mellan risk och framgång som Modity har skapat sig ett namn och vunnit erkännande. Sprungna ur Öresundskraft/Kraftringen blev man 2010 ett fristående bolag och 2016 hade man en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Andra aktörer på marknaden är bland annat Malmbaserade Energiförsäljning i Sverige och Nordic Green Energy. Vattenfall står fortfarande för majoriteten av Sveriges energiproduktion, följt av den tyska energikoncernen Eon.

Klas blev VD våren 2016.
– Branschen kräver enorm erfarenhet och är väldigt kompetensintensiv på olika sätt. Vi har många personer i verksamheten med gedigen erfarenhet av att jobba med energi och risk management ur olika perspektiv men vi har också en meteorolog i huset. Just därför att priserna och branschen är så beroende av väder och temperaturer.

Kundernas verksamhet avgör vilka olika typer av riskbedömningar som görs. Det kan handla om temperatur-, tekniska, - eller ekonomiska risker.
– En vintermånad med sträng kyla, en torr sommar, ett avbrott på elnätet, ett kraftverk som står stilla eller att råvarupriserna på gas och olja stiger. Det är sådant som energibranschen och dess kunder har att hantera varje sekund.

Energibranschen genomgick en avreglering för cirka 20 år sedan. Den ledde till en öppnare och friare marknad men också till en ökad prispress och lägre marginaler för bolagen som verkar på energimarknaden.
– Marknaden är komplex och priserna förändras väldigt snabbt beroende på de ovan nämnda faktorerna, vilket gör att det är viktigt att hålla koll på att minimera sina risker. Utan rätt bedömning och planering klarar man sig inte i konkurrensen.

Risk Management ska bottna i varje enskilt företags verksamhet, affärsidé, vision och är också en viktig del i att behålla marknadsposition och kunder. Det är därför det är väsentligt att förstå marknadens och därmed kundernas behov.
– Det gäller att lösa rätt problem. Man måste tolka kundbehoven och förstå vad de egentligen behöver, vilket inte alltid är samma som det de efterfrågar. Och för att göra det behöver man arbeta tillsammans med dem, så nära som det bara är möjligt.

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Solenergi och vindkraft är på väg att ta en allt större plats i den svenska energimixen, till det kommer en snabb teknisk utveckling med digitalisering och en förskjutning i förhållandet mellan konsument och producent i branschen.
– Det är en snabb utveckling och svårt för många att hänga med. Det gäller för de olika aktörerna att hålla fokus på sin kärna och låta experterna sköta hanteringen av riskerna. 

Fakta

Modity, med huvudkontor i Lund, erbjuder energibolag, elproducenter och industri en enkel energiaffär. Trygg, transparent och spetskompetent energihandel hjälper kunderna att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Genom ständig närvaro bidrar Modity till kundernas framgång och långsiktiga mål.

Dela artikeln

Journalist

Ulf Österlind

Fler artiklar