Weekly News

Lotta Bångens, VD EEF FASTIGHETER

Energi – en viktig besparing för fastighetsägare

När man diskuterar framtidens energi så är det vanligt att enbart fokusera på de förnyelsebara energiformer som kommer att fylla en allt viktigare funktion i framtiden. Energieffektiviseringsåtgärder är en minst lika viktig del av omställningen till ett grönare samhälle. Potentialen för att öka energieffektiviseringen i Sverige är omfattande.

Energieffektivisering kan även ha hälsofördelar eftersom det ofta bidrar till en bättre luftkvalitet och

andra faktorer som påverkar människors välbefinnande.

EEF är en branschorganisation för företag som arbetar med energieffektivisering i någon form. Det kan handla om alltifrån företag som erbjuder energikartläggningar till leverantörer av energisnål belysning. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige, bland annat genom att stärka fastighetsägares energieffektiviseringskompetens.
– En av våra största satsningar just nu är att ta fram en auktorisation för våra medlemsföretag. Tanken är att auktorisationen ska göra det lättare för kunder att hitta erfarna och kompetenta leverantörer av utrustning, konsulttjänster eller energieffektiviseringsåtgärder. Auktorisationen för företag som erbjuder energikartläggningar lanseras i november i år, därefter lanserar vi successivt auktorisationer för fler yrkeskategorier, säger Lotta Bångens, VD på EEF.

Ett annat system som kan hjälpa fastighetsägare att genomföra åtgärder är vita certifikat, energieffektiviseringsvärldens motsvarighet till elbolagens gröna certifikat. Genom de gröna certifikaten förbinder sig energibolagen att leverera en viss andel förnybar energi. Målsättningen med de vita certifikaten är att företag ska förbinda sig att energieffektivisera upp till en viss nivå.

Det är ett sätt för samhället att ”beställa” grön el respektive energieffektivisering. Just nu pågår en statlig utredning som tittar på frågan om Sverige bör ha vita certifikat. Ett starkt argument till att införa även vita certifikat är att det är betydligt billigare att spara en kilowattimme än att producera en ny kilowattimme med hjälp av grön el.
– Energieffektiviseringsåtgärder fyller många funktioner. Det minskar förstås miljöpåverkan och hjälper ofta fastighetsägaren att spara pengar genom att sänka sin energiförbrukning, på lång sikt med uppemot trettio till femtio procent. Energieffektivisering kan även ha hälsofördelar eftersom det ofta bidrar till en bättre luftkvalitet och andra faktorer som påverkar människors välbefinnande, säger Lotta Bångens. Detta är aspekter som vi i dag aldrig räknar in i våra kalkyler.

Hennes tips till fastighetsägare är att inleda energieffektiviseringsarbetet med en energikartläggning som ger en ordentlig överblick över varje fastighets samlade energibesparingspotential. Nästa steg är att, med energikartläggningen som utgångspunkt, formulera en långsiktig åtgärdsplan, ungefär på samma sätt som man upprättar en systematisk plan för fastighetens löpande underhåll.
– Ett tips till fastighetsägare är att inte underskatta driftpersonalens betydelse för att ni ska lyckas med era energieffektiviseringsåtgärder. Driftspersonalen befinner sig dagligen i huset och kan göra stor skillnad för hur fastighetsägarens energieffektiviseringsarbete ska fortlöpa. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar