Weekly News

En talang med världen som plattform

Astrid Rydheim, 28, studerade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet, en forskningsinriktad utbildning där flertalet studenter väljer att doktorera. Men för Astrid fanns intresset att söka nya vägar. Ett beslut som blev början på en imponerande karriärresa.

– Eftersom jag inte ville jobba inom labb fanns en drivkraft att hitta nya utmaningar. Det tog mig till USA där jag studerade ett halvår på Harvard innan jag återvände till Sverige för studier vid KTH´s masterutbildning Entrepreneurship and Innovation Management. Jag ville jobba med den sjuka kroppen men mitt intresse fanns inom industrin, vilket ledde mig till AstraZeneca’s traineeprogram Operations Global Graduate Associates Programme. En utbildning med totalt tre olika placeringar plus ett avslutande år där traineen väljer mellan att anta en roll inom företaget som sedan fortlöper eller en sista och fjärde traineeplacering.

Den första placeringen spenderade Astrid på Global Quality där hon skapade sig en djupare förståelse för den komplexa processen runt registreringar och upprätthållande av licenser kopplade till läkemedel. Nästa placering tog henne till en av AstraZeneca’s fabriker i Södertälje, där Astrid vid 24 års ålder erbjöds en plats i ledningsgruppen.
– Det var ett enormt privilegium att redan i så unga år få lära sig hur en ledningsgrupp fungerar. Men också att få delta i beslutsprocesser för att sedan se hur samma beslut implementeras i organisationen och vad konsekvenserna blir. Under traineeperioden fick jag förtroendet att arbeta som projektledare med ansvar för projekt som hade stor påverkan på fabriken inte minst vad gäller arbetsprocesser.

Astrid menar att detta visar på en av AstraZenecas stora styrkor, att utveckla unga personer genom att få dem ut ur deras ”comfort zone”, samtidigt som man coachar bredvid. En metod som gav henne fantastiska möjligheter på fabriken i Södertälje.
– Eftersom mitt traineeprogram var globalt blev också en av mina placeringar utomlands. I mitt fall i Japan. Genom att leva och verka i en miljö och kultur som ligger långt från den västerländska fick jag upp ögonen för en spännande och annorlunda marknad inom läkemedelsindustrin. För den som aspirerar på att bli en global ledare i framtiden är förståelsen för andra kulturer en förutsättning.

Under det sista året med placering i Göteborg fick Astrid möjligheten att jobba med AstraZenecas svenske VD Jan-Olof Jacke samt företagets HR-chef. Här bestod arbetet av allt från ansvar inom den svenska HR-ledningsgruppen till att tillsammans med Jan-Olof Jacke delta i en expertgrupp inom Life Science. Ett privilegium menar Astrid som idag ser tillbaka på många viktiga lärdomar.
– I dag jobbar jag som projektledare inom global kvalitet. Ett arbete jag ser fram emot att fördjupa mig inom ytterligare. Det är anmärkningsvärt, så här i efterhand, hur snabbt jag har fått lära genom mina olika placeringar. Det jag har fått lära mig hos AstraZeneca under mina fyra år har varit helt ovärderligt.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar