Weekly News

En obruten kedja 
säkrar transporterna

Varje dag transporteras tusentals ton kylda och frysta varor från producenter till butiker runt omkring i landet. Då gäller det att hela kedjan, som börjar med livsmedelsproduktionen och slutar i kylskåpet hemma, fungerar utan avbrott.

Du ser dem på våra vägar – långtradarna och lastbilarna som är fullastade med livsmedel på väg från producenten till lagret eller ut till butikerna.

– Logistiken kring livsmedelstransporter är ett mycket finmaskigt nät där kraven på säkerhet är högt ställda, säger Kristin Berntsson som är teamchef CR-logistik på ICA Sverige. Det gäller inte minst för kylda och frysta varor. Om kedjan bryts kan det innebära att varor för hundratusentals kronor förstörs. Eller i värsta fall att människor blir sjuka av mat som under resans gång blivit dålig.

När det handlar om kylda och frysta livsmedel sker merparten av transporterna med lastbil. Det samma gäller för varor, exempelvis frukt och grönt, som kommer från Europa.

– När det gäller mer långväga transporter av livsmedel som producerats utanför Europa sker de flesta transporterna med båt eller flyg, förklarar Kristin Berntsson. Men oavsett transportslag och var produkterna är producerade är kravet på en obruten kyl- eller fryskedja absolut. Bryts kedjan försämras kvaliteten och varans hållbarhet.

– Hur fort det går påverkas av flera faktorer. Dels hur långt avbrottet i kedjan varat, dels beroende på vilken typ av vara det är och hur stor temperaturdifferensen varit. Kylda varor kan snabbt utsättas för bakteriell påverkan och frysta produkter snabbt förstöras.

– Alla vet ju att glass som tinats och sedan fryses igen får kristaller.

Bakom varje transport finns därför en noggrann planering som börjar direkt efter att produkten skördats eller tillverkats.

– Själva bilen, som ska transportera exempelvis kött och charkuterivaror, kyls innan den lastas. Sedan ser kylaggregat till att lastbilen håller rätt temperatur under själva transporten till den destination som ska ta emot varorna, i vårt fall till ett lager där de lastas om, berättar Kristin Berntsson.

Även i lagret hålls noggrann kontroll på temperaturen, som varken får bli för hög eller för låg.

– Från lagret distribueras sedan varorna vidare ut till butik, där man vid mottagandet alltid kontrollerar temperaturen. Skulle det förekomma avvikelser gör man särskilda utökade stickprov genom att man bryter en förpackning för att med termometer kontrollera varans temperatur.

Temperaturen under transport dokumenteras också fortlöpande med hjälp av datorer som registrerar avvikelser. Om lastbilen under transport exempelvis råkar ut för en punktering och blir stående en längre tid kan chauffören reglera kylaggregatet. Samma sak gäller om utomhustemperaturen är högre än vad man räknat med från början, exempelvis under en värmebölja.

Men vikten av en obruten kedja slutar inte här. Väl i butiken är det viktigt att varan behandlas på rätt sätt, det vill säga med rätt temperatur.

– Därför är det viktigt att varan håller rätt temperatur, att varorna också snabbt kommer ut i kyl- och frysdiskar inne i butiken och att dessa är inställda på rätt temperatur, fortsätter Kristin Berntsson.

Som konsument har man också ett ansvar.

Dels att se till att man stänger kylskåp och frysdiskar efter sig i butiken, men också att man inte låter de livsmedel man köpt stå i en varm bil under längre tid.

–Vad det i slutändan handlar om är att alla måste ta sitt ansvar för att kedjan ska fungera, att alla samverkar för att behålla en obruten kyl- eller fryskedja, sammanfattar Kristin Berntsson. Från vårt håll liksom från våra leverantörers sida läggs det ner mycket arbete och kraft på att säkerställa att allt går rätt till under hela transporten.

– Det vinner alla på! 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar