Weekly News

En mötesplats för automationslösningar i världsklass

Genom tvärsektionella nätverk sprider centrumbildningen Automation Region Mälardalens unika kompetens inom automation inte bara regionalt men världen över.

"Vi lever i en tid då tekniken är mogen, det är organisation och användarmodellerna, som behöver utvecklas."

Samarbetsprojektet och centrumbildningen Automation Region vid Mälardalens Högskola bildades med avstamp i den digitaliserings- och robotiseringsvåg som just nu sveper över världen. Då de år 2016 blev vinnare av Vinnovas VINNVÄXT-pris uppmuntrades de med ett tioårigt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Med det stödet till hjälp är de just nu i full gång med att driva sin verksamhet vidare. Samtidigt utveckla den mot än fler aktiviteter som samlar lokala, nationella och internationella nätverk med intresse för ökad automation. 

Centrumbildningens mål är att knyta samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Just nu har de cirka 120 medlemmar från alla områden. Genom Automation Regions nätverk stärker de industrins existerande automationslösningar samtidigt som de, genom de kontakter som knyts, även kan sprida tekniker och lösningar vidare till andra branscher. De kallar sig mäklare och arbetar ständigt för att knyta ihop olika aktörer för att skapa mötesplatser, forsknings- och innovationsprojekt kring automation och digitalisering. Samtidigt marknadsföra och stärka den unika automationskompetens som Mälardalen har att erbjuda.
– I den digitaliseringsvåg som just nu är starkare än någonsin, finns nya möjligheter att till exempel analysera stora datamängder och konstruera avancerade autonoma fordon. Inom Livsmedelsbranschen finns stora möjligheter till utveckling och en stor portion av Automation Regions kärnkompetens kan användas där. Just Livsmedelsbranschen visar ett stort intresse för centrumets sätt att arbeta, berättar Karin Wiik, ansvarig för Näringsliv. 

Läs även hur Dagens och framför allt morgondagens förpackning är så mycket mer än en reklamplats och skydd för innehållet. 

Med hjälp av automation finns stora möjligheter att förbättra hela livsmedelskedjan, från böndernas åkrar till konsumenternas matbord, och inom Automation Region ser de ett stort intresse från Livsmedelsbranschen att skapa nya hubbar för teknik och den gröna näringen. I de processerna hjälper Automation Region till med kompetens om hur hubbar bildas och hur de bäst integrerar tekniken.

De stöttar även andra regioner som vill skapa egna hubbar och som till stor del inriktar sig på forskning med särskilt fokus på de gröna näringarna. Där jobbar de för att utveckla tekniker som drönarflygning och satellitfoton för att analysera hur grödorna på åkrarna växer på olika delar av en åker och tillsammans med autonoma fordon minimera konstgödsel, besprutning och markpackning, för största möjliga växtkraft och skörd.

Digitaliserings- och positioneringstekniker kan göra spårbarheten för alla livsmedel ytterst detaljerad. Till exempel mjölkförpackningar kan komma att ha en sensor inbyggd, där man kan avläsa vilka temperaturer förpackningen varit utsatt för, från den första påfyllningen av mjölken, tills den sista droppen är urdrucken. Ny teknik kommer att möjliggöra enklare framställning av mindre serier av förpackningar, som därmed kan vara mer specialanpassade och individualiserade. Sensorteknik och Big Data kan användas för att säkerställa goda stall- och hagmiljöer, för en vänligare djurhållning, något som engagerar många ansvarstagande konsumenter.
– Intresset från Livsmedelsbranschen är stort och vi jobbar hårt med att stödja och sprida de initiativ som finns. Vi lever i en tid då tekniken är mogen, det är organisation och användarmodellerna, som behöver utvecklas, avslutar Karin Wiik. 

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar