Weekly News

En helt ny stadsdel i Lund

I de nordöstra delarna av Lund håller en helt ny stadsdel på att växa fram. I Brunnshög är det tänkt att över 40 000 människor ska arbeta och bo i framtiden.

De två stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är navet i utvecklingen, som förväntas locka företag, forskare och deras familjer från hela världen till Lund. Liksom många svenskar som söker sig till Lunds expansiva näringsliv.

– Vi siktar på att Brunnshög ska bli en av världens främsta forsknings- och innovationsmiljöer, säger Eva Dalman som är projektchef på Lunds kommun och ansvarig för Brunnshögs utveckling.

Hon fortsätter:

– I det ingår också att vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande.

För tillfället pågår arbetet med infrastrukturen – vatten, avlopp, el och gator. I planerna ingår även att bygga en spårväg som förbinder Brunnshög med Lunds centralstation.

De första husen på området börjar byggas med start under hösten 2016. Fram till 2022 planeras för att området ska ha runt 700 bostäder. Dessutom byggs skola, förskola och ett handelskvarter med butiker och annan service. Till det ska även läggas parker och andra grönområden.

Även kontorsfastigheter kommer att byggas när efterfrågan finns.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Vårt Nya Öresund

Fler artiklar