Weekly News

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister ALMEDALEN

En gigantisk utmaning när tusentals nyanlända ska ut på arbetsmarknaden

Under 2015 kom runt 160 000 flyktingar till Sverige. Många har nu fått uppehållstillstånd och ska ut på arbetsmarknaden. En gigantisk utmaning, men också en stor möjlighet.

"Det är en jättelik utmaning och det kan naturligtvis tyckas kaxigt. Men jag tycker varken att det är orimligt eller omöjligt."

Som ny i Sverige och att få ett arbete är svårt. Hittills har det i snitt tagit åtta år innan hälften av alla nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. SCB:s senaste prognos pekar dessutom på det framöver kommer ta nio år för nyanlända att få ett jobb.

Samtidigt har regeringen aviserat att det i normalfallet inte borde ta mer än två år.
– Det är en jättelik utmaning och det kan naturligtvis tyckas kaxigt. Men jag tycker varken att det är orimligt eller omöjligt, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

En förutsättning för att vi ska lyckas med uppgiften är att vi måste vi hitta ett nytt och mer strukturerat sätt att arbeta med de här frågorna.
– Hittills har allt för mycket handlat om tillfälliga åtgärder och projekt. Som jag ser det krävs en förändring och en långsiktighet som ställer krav på både samhället och på den enskilde individen för att vi ska lyckas. 

Många som nyligen har kommit till Sverige har en utbildningsnivå som inte är i nivå med den svenska grundskolan. Andra har examina som är svåra att validera eller är otillräckliga för att ge inträde på den svenska arbetsmarknaden.
– Ett betydande antal av de med låg utbildningsnivå är förhållandevis unga, mellan 20 och 25 år. För dem handlar det om att snabbt se till att de får en utbildning. Andra kan i sina hemländer ha haft mer praktiska arbeten, exempelvis jobbat som slaktare, chaufförer eller bilmekaniker, och för dem handlar det om att se till att de kan komplettera sina yrkeskunskaper och framför allt att de får möjlighet att praktisera ute på företag, fortsätter Ylva Johansson.
– För gruppen med högre utbildning satsar regeringen bland annat på snabbspår där man får chansen att komplettera sina kunskaper så att man efter en tid kan få ett jobb. Vi ska komma ihåg att många har utbildningar inom områden där det i dag råder brist och det vore ett stort resursslöseri att inte ta tillvara på den möjlighet som dessa människors kunskap innebär.

Läs en annan intervju med Ylva Johansson

För äldre, mellan 45 och 55 år, pekar Ylva Johansson på behovet av att skapa fler enkla jobb.
– Det kan röra sig om extratjänster och moderna beredskapsjobb. Bara inom de statliga verken finns som exempel ett enormt behov av att digitalisera gamla dokument som ingen i dag har tid att göra.

Ylva Johansson menar att det också är nödvändigt att ställa större krav på nyanlända för att de så fort som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden.
– Det är inte acceptabelt att ha bott här i tio år och fortfarande inte kunna prata svenska. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ställa krav på den enskilde individen, men också på de myndigheter som har ansvar för att integrationen ska fungera, poängterar hon.
– Det sämsta som kan hända är att människor faller in i ett bidragsberoende som blir permanent. Sedan ska man ha respekt för att alla inte kan lika lätt eller lika fort. Många har varit med om hemska saker och plågas av trauman.

För inte så länge sedan kritiserade Ylva Johansson det sätt som Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag, som hon menar varit ineffektivt och gett allt för dåliga resultat.
– Vi måste se problemet i vitögat. Det måste helt klart till en förändring. Dagens resultat är inte tillräckliga. Det är jag beredd att hålla med de som framför kritik om.

Att gå så långt som till att lägga ner Arbetsförmedlingen är hon inte beredd att gå.
– Nej, det tror jag vore oklokt. Vad det handlar om är att effektivisera och professionalisera. Helt enkelt att låta arbetsförmedlare arbeta mer med det de ska göra – förmedla jobb och hjälpa människor som inget hellre vill än att arbeta och bidra till samhället att bli anställningsbara. För att det ska lyckas måste det ske en tätare kontakt med den som söker arbete, men också med företagen och näringslivet i stort.
– Det måste bli mer matchning och mindre administration!

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar