Weekly News

Ekologisk växtnäring

Jordbruksverket har tagit fram riktlinjer för tillåten ekologisk växtnäring. En av huvudprinciperna för ett ekologiskt lantbruk är att hushålla med växtnäringen och föra tillbaka så mycket av näringen till marken som möjligt. Det är viktigt med en balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen. I ekologisk odling används i första hand stallgödsel från egna djur och det är bra att ha vall och trindsäd i växtföljden, eftersom de tillför marken kväve. Man får inte använda lättlöslig mineralgödsel. Utöver egen stallgödsel får man bland annat använda stallgödsel från andra ekologiska gårdar och vissa specialgödselmedel vilka ofta består av restprodukter från den svenska slakteri- och jästproduktionen. Förutom den växtnäring som tillsätts i form av gödsel är det en förutsättning för en ekologisk odling att man använder en sådan växtföljd som i sig tillför olika näringsämnen till jorden. Det är viktigt att varva närande och tärande grödor, ett- och fleråriga grödor samt vår- och höstsådder.

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar