Weekly News

Simon Helmér, VD Linköpingsexpo. SAMHÄLLSUTVECKLING

Dörrarna öppnas för Vallastaden

När portarna slås upp för Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköping den 2 september, är det inte bara som den första bomässan i Sverige på många år, utan också som en möjlighet att få bevista ett i många avseenden unikt stadsutvecklingsprojekt. 

Här talar vi om ett hittills obebyggt område en bit utanför stadskärnan som på bara fem år har gått hela vägen från vision, medborgardialog och arkitekttävling till en inflyttningsklar stadsdel. 40 byggherrar har tillsammans skapat en unik stadsdel där villor och radhus blandas med hyres- och bostadsrätter, parker, torg och lokaler – totalt cirka 1 000 bostäder. Vallastaden uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. En starkt bidragande orsak till projektets stora genomslagskraft är dess tydliga och uttalande fokus på att bygga en stad som är tät, grön och blandad. Ett annat skäl, i bostadsbristens Sverige, är att så många bostäder med hög kvalitet har byggts på så kort tid.

Utöver blandningen finns det en mängd innovationer och smarta lösningar i stadsdelen. Bland annat går en unik prefabricerad infrakulvert under hela området som utgör något av Vallastadens pulsåder. I den dras el, vatten, avlopp, sopsug, bredband och sådant som underlättar i den moderna människans vardag. – Lösningen har möjliggjort stadens täthet och Vallastadens gröna miljöer. Kulverten har varit ett riktigt hett besöksmål för besökare från hela världen under första fasen i projektet, och var så redan innan bostäderna börjat byggas, förklarar Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo.

Mellan den 2–24 september kommer Vallastaden att vara öppen för besökare.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar