Weekly News

Digitaliseringen hotar inte jobben! ARBETSMARKNAD

Digitaliseringen hotar inte jobben!

På Institutet för framtidsstudier ser man inga hot mot framtida jobb som en följd av den ökade digitaliseringen. Det finns alltid nya behov runt hörnet som skapar nya typer av jobbtillfällen.

Det konstaterar Anders Ekholm, vice VD för policy och kommunikation på Institutet för Framtidsstudier (Iffs).
– Historien visar att de skett många teknikskiften utan att jobben blivit färre. Exempelvis minskade inte antalet jobb då robotar infördes i produktionen, något många då oroade sig för.

Han förklarar att den oro vi kan känna inför nya teknikskiften bygger på att eftersom vi inte på förhand kan veta vilken väg utvecklingen tar, så vet vi heller inte vilka nya typer av jobb som kan skapas.
– Ta det här med alla de nya kaffeställen som dykt upp, baristor i varje hörn nästan. Att behovet av olika sorters kaffe skulle explodera på det sättet hade ingen kunnat förutspå för tjugo år sedan, konstaterar han.

I Sverige har vi en hög digital mognad och är bland världens mest uppkopplade befolkning. Och när det gäller exempelvis datorspel har den branschen utvecklats otroligt positivt och drar in lika mycket pengar till Sverige som järnmalm. Enligt Dataspelsbranschen har var tionde person i världen spelat ett svenskt dataspel.

Sedan finns det områden där Sverige inte är lika framgångsrika utan i stället ligger efter andra västländer.
– Inom offentlig sektor, som vård, skola och omsorg, visar olika internationella rankingar att digitaliseringen inte kommit igång i samma omfattning som inom exempelvis industrin. Det kan synas märkligt när vi ligger så långt fram på andra områden, konstaterar Anders Ekholm.

Ett av de skäl de ser är att den sektorn styrs av gammaldags regelverk och lagstiftningar som fortfarande kräver många manuella processer där digitala skulle kunna vara betydligt effektivare. Han tar exemplet med tillstånd att starta ett företag. I grannlandet Estland tar det tjugo minuter via en digital tjänst medan det i Sverige är mycket omständligt.
– Det kan påverka den framtida tillväxten i Sverige då tillväxt är beroende av effektiva institutioner. Blir de svenska processerna allt långsammare jämfört med andra länder kan det bli problematiskt på sikt.

Anders Ekholm pekar på sjukvårdsbranschen som en verklig framtidsbransch där Sverige inte hänger med andra länder, och ingen verkar lyfta de frågorna heller.
– Jag reagerade på att i den senaste partiledardebatten var det ingen som lyfte e-hälsa som ett viktigt område att utveckla.

Ett annat exempel han tar är inom energiområdet där stora satsningar görs på bland annat solceller som energikälla.
– Men det krävs väldigt långa bygglovsprocesser för att få montera en solpanel på taket. vilket motverkar ambitionen med fler solceller. Administrationen inom offentlig sektor hänger helt enkelt inte med den moderna tekniken, konstaterar han.
Samtidigt så finns många spännande innovativa företag i Sverige med tillgänglig teknik som skulle kunna bidra till en digitalisering där, men så länge de byråkratiska trösklarna är så höga är det andra länder som drar nytta av de svenska innovationerna. 

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar