Weekly News

Rinkebyterassen FASTIGHETER

”Det går att bygga även i Rinkeby”

"De som bor i Rinkeby i dag är de som bäst vet vad som behövs för att skapa en positiv utveckling."

Rinkebyterrassen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt som knyter samman Rinkeby och Kista för att bättre ta tillvara stadsdelarnas fördelar och naturnära läge. Genom bostadsområdet kommer en ny promenadväg gå tvärs över Järvafältet med anslutning till Rinkebystråket, den nya affärsgatan med fokus på matkultur som bostadsbolaget Familjebostäder invigde den 30 september.

Som en del av projektet Terrassen gör ByggVesta även en större social satsning. En viktig inspirationskälla är det framgångsrika kvinnokooperativet Yalla Trappan i Rosengård i Malmö, som drivs med målet att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

– De som bor i Rinkeby i dag är de som bäst vet vad som behövs för att skapa en positiv utveckling, säger Lena Ohre, projektledare för ByggVestas sociala satsning. Under 2014 frågade vi nästan 1 000 personer i Rinkeby om deras bild av sin stadsdel och vad de vill förbättra. Efter djupintervjuer och omröstningar stod det klart att flest vill ha ett center för kvinnor att lära sig om ledarskap och företagande. Det utvecklar vi nu tillsammans.

När Stockholms stad beslöt att bygga bostäder ovanpå E18 där trafiken dras in i tunnel förbi Rinkeby tillfrågades flera byggbolag i ett tidigt skede. Bara ByggVesta tog sig an möjligheten.

– 2006 när vi fick frågan var ByggVesta fortfarande ganska nya på Stockholmsmarknaden, säger Cecilia Wallin, affärsutvecklingschef på ByggVesta. Vi tyckte att det absolut måste gå att bygga också i Rinkeby, och ville på ett konkret sätt visa att vi har kompetensen som krävs för att driva ett projekt som är både tekniskt komplicerat och samtidigt ekonomiskt och socialt utmanande, fortsätter hon.

I bostadsområdet byggs både hyresrätter och bostadsrätter, och liksom ett torg och affärslokaler. Husens arkitektur och utformningen av gården är centrala för att få Terrassen att kännas som ett lyft för många fler i Rinkeby än de som flyttar in i lägenheterna, säger Cecilia Wallin.

– I barnkonsekvensanalysen vi gjorde i början av projektet fick vi mycket bra inspel från ungdomar om vad de vill ha, som häftig arkitektur och platser där man kan hänga utomhus. Därför gjorde vi en stor satsning tillsammans med Stockholms stad på en spektakulär gård som leder fram till utsiktsplatsen staden bygger. Med ett genomarbetat belysningskoncept blir det både tryggt och vackert. Nu i nästa steg ska vi gå tillbaka till de ungdomar vi pratade med och visa vad vi faktiskt har gjort med deras idéer, att det blir verklighet av det, avslutar Cecilia.

Fakta

Faktaruta:

Rinkebyterrassen

ByggVestas bygger cirka 225 hyresrätter

ALM Equity bygger cirka 360 bostadsrätter

Första inflyttning höst 2017

ByggVestas hyresrätter hyrs ut via bostadskön på www.byggvesta.se.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar