Weekly News

Deltatec LIVSMEDEL

De kan leverera en helhetslösning

Deltatec är specialiserade på att bygga helhetslösningar inom livs- och läkemedelsbranschen men gör det alltid i tätt samarbete med sina kunder.

"Tack vare Deltatecs kvalitetssystem finns fördefinierade mallar för att säkerställa att leveranser kan utföras med en hög nivå av hygienisk design."

De kan leverera en komplett processanläggning driftsatt och klar för beställaren att ta över. Att designa och sammanställa en helhet är företaget Deltatecs specialitet.

– Om en kund vill bygga en ny anläggning för exempelvis färskvaror kan vi hjälpa till genom att göra allt från att designa processen ihop med kunden till att färdigställa genom konstruera, programmera och installera anläggningen, förklarar företagets försäljare Thomas Johansson. Eftersom de även är en oberoende maskinleverantör kan deras kunder fritt välja vilka komponenter de vill ha i sin anläggning.

Ofta har kunden själv gjort en analys över hur deras framtid kommer se ut och ber sedan Deltatec om hjälp att dimensionera upp anläggningen efter rådande behov. Därför har Deltatec alltid ett tätt samarbete med sina kunder. Företagets kunder bygger sitt önskemål på sina framtida prognoser och behöver Deltatec för att konkretisera och bygga sin anläggning efter detta.

Deltatec tar ofta ansvar för dimensionering och design av en anläggning men alltid i tätt samarbete med sina kunder. Företaget har även egen personal som kan leda montage inom både mekanisk och elektrisk installation för en processanläggning. Efter slutförd installation utförs sedan en installations- och funktionskontroll som verifierar att anläggningen möter de krav som ställts under design. Tack vare Deltatecs kvalitetssystem finns fördefinierade mallar för att säkerställa att leveranser kan utföras med en hög nivå av hygienisk design. En viktig del i detta säkerställande är också rutiner för att kunna verifiera en installation, att denna är utförd på ett sådant sätt att anläggningen är tillämplig för sitt användningsområde.


En förutsättning för ett lyckat projekt är en projektgrupp som fungerar väl tillsammans vilket Deltatec kan erbjuda då projektledning, process- och automationsingenjörer samt montageledning finns i egen regi. 

Företagets främsta leveransområden inom process ligger inom berednings- och termiska processer samt rengöringsanläggningar så som diskcentraler eller mindre diskenheter. Gällande beredning så finns bred kompetens inom både våt- och torrhantering.

Automation har genom åren blivit en stark kompetens där Deltatec anlitas för komplexa automationsuppdrag inom livs- och läkemedel. Företagets automationsingenjörer har lång erfarenhet från processindustrin men även här är kvalitetssystemet en viktig parameter för att leverera driftssäkra system.

De flesta av Deltatecs kunder vill utöka befintliga eller bygga nya, större anläggningar men de ser även en tydlig trend vad gäller mikromejerier. Även om de ännu inte har sådana kunder, finns det kompetens även för att bygga i mindre skala. 

Läs mer om Deltatec här

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar