Weekly News

Amelie Silfverstolpe på ÖppnaDörren KOMPETENS

ÖppnaDörren bidrar till ett mer öppet samhälle

ÖppnaDörren arbetar för att fler etablerade företag och nyanlända ska mötas i arbetslivet. Initiativet ska finnas till för ett öppnare Sverige, menar initiativets verksamhetsledare Amelie Silfverstolpe.

“Jag tog fasta på den samhällsutmaning det innebär att sju av tio jobb förmedlas genom kontakter”

Idén till verksamheten ÖppnaDörren föddes genom att Axfoundations grundare Antonia Ax:son Johnson bad verksamhetsledaren Amelie Silfverstolpe att ta fram ett förslag på hur de skulle kunna arbeta med social hållbarhet och integration
– Jag tog fasta på den samhällsutmaning det innebär att sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. För att Sverige ska kunna ta tillvara på all den fantastiska kompetens som många utlandsfödda har, så måste vi bredda nätverken mellan de av oss som är etablerade och de av oss som är nya i Sverige.
– Många vill bidra till ett mer inkluderande samhälle, men vet inte hur de ska göra och säger sig inte ha så mycket tid. Därför erbjuder ÖppnaDörren flera olika möjligheter att på ett enkelt sätt träffa personer med annan bakgrund än man själv har. Vi är flera organisationer som samverkar för att skapa en folkrörelse av dörröppnare och se till att etablerade och nya svenskar mötas på individnivå för ömsesidigt utbyte.

Amelie tror att framgångsreceptet för att lyckas handlar mycket om enkelheten i ÖppnaDörrens mötesmöjligheter.
– Vi erbjuder en kaffe, en eftermiddagsaktivitet eller en middag och det har alla människor möjlighet att avsätta tid för. Sedan har vi märkt att över 90 procent är mycket nöjda med de möten de har haft och gärna tipsar sina vänner. Så ju fler vi matchar ju snabbare kommer vi spridas.

ÖppnaDörren har något som liknande mötesinkubatorer inte kan erbjuda, menar Amelie Silfverstolpe.
– Vi har ett specialfokus på inkludering och mångfaldfrågan, samt närheten till en stor bolagsgrupp inom Axel Johnson-gruppen vars anställda vi kan uppmuntra att engagera sig.

Målet för 2016 var att 10 000 personer skulle träffas genom ÖppnaDörrens olika initiativ. Ett mål som man nådde med marginal – 11 484 personer engagerades nämligen under förra året.

En av verksamheterna inom ÖppnaDörren är Yrkesdörren, som matchar nya och etablerade svenskar inom samma bransch. Syftet är att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också att få etablerade svenskar att bjuda in till sitt nätverk, så att landet blir bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har.

I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen. Nu har Yrkesdörren startat ett samarbete med Företagarna som är Sveriges största företagarorganisation.
– Vi ser verkligen samarbetet som en win-win. Många små och mellanstora företag vill växa men i dag kan över 70 000 jobb inte tillsättas på grund av att företagen inte hittar rätt kompetens. Företagare finns inom alla branscher och över hela Sverige, vilket gör att de kan öppna dörrar för utlandsfödda med många olika bakgrunder på många olika platser, säger Amelie Silfverstolpe.

Det fysiska mötet mellan människor är viktigt för initiativet Yrkesdörren och Amelie tror att det finns oerhört mycket att vinna på att träffas, både på det personliga och det professionella planet. Hon pekar framför allt på två exempel som Yrkesdörren kan hjälpa till med.
– Dels matchar vi ihop personer med liknande branscherfarenhet, så att de förstår varandra när de pratar om sina yrkeserfarenheter, att de har relevanta yrkeskontakter att dela med sig av och så ger vi dem en samtalsmanual för att underlätta mötet.

Yrkesdörren har dessutom fått väldigt bra respons från de som har träffats.
– Den direkta kontakten har lett till både jobb och praktikplatser för många utlandsfödda, men också viktiga insikter för etablerade svenskar om hur svårt det är att komma in på svensk arbetsmarknad utan kontakter.

ÖppnaDörren och Yrkesdörren riktar sig som medmänniskor till privatpersoner, för att hjälpa dem att bidra till ömsesidig integration. De samarbetar också med företag och ideella organisationer som vill uppmuntra sina anställda och/eller medlemmar att bli dörröppnare. Tidigare i år beviljades initiativet cirka 16 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Finansieringen betyder mycket för projektet.
– Nu kan vi skala upp verksamheten ytterligare och sprida oss ännu mer runt om i landet. Vi kommer resa runt och besöka olika städer med många nyanlända för att stimulera engagemanget lokalt, säger Amelie Silfverstolpe. 

Fakta

ÖppnaDörren har som mål att fler etablerade och nya svenskar ska mötas. Initiativet grundades av Antonia Ax:son Johnson på Axfoundation och syftet är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. ÖppnaDörren vill vara en katalysator som utmanar, väcker debatt, inspirerar, sprider kunskap och driver processer inom sociala och miljörelaterade frågor.

www.oppnadorren.se & www.yrkesdorren.se

Text: Fredrik Söderlund

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar