Weekly News

Crowdfunding skapar privata möjligheter

Under de senare åren har fastighetsbranschen sett en större acceptans för crowdfunding som lämpar sig särskilt till utvecklingsprojekt.

Det sägs att både Mozart och Beethoven använde sig av den lokala befolkningens medel för att finansiera nya konserter och kompositioner. Grundbehovet inom crowdfunding är detsamma, oavsett bransch – att koppla ihop privatpersoner med investeringskapital med bolag som har finansieringsbehov. 

Crowdfunding som sådan har upplevt ett rejält uppsving under senaste åren, mycket tack vare den tekniska utvecklingen. Internet har möjliggjort moderna sajter som gör det både enkelt, snabbt och säkert att koppla ihop investerare med finansieringsbehov. Digitala lösningar sänker i sin tur transaktionskostnaderna, vilket skapar bättre avkastning till investerarna. 

I Sverige är crowdfunding inom fastighetsmarknaden fortfarande i sin startgrop, till skillnad från den internationella marknaden. Under senare år har den svenska fastighetsbranschen dock sett en större acceptans för crowdfunding som investerings- och bidragsmetod, med ett flertal olika plattformar som framgångsrikt lyckats finansiera större flerbostadshus. Bolag som annars har svårt att få önskad finansiering via traditionella kanaler, som banker, kan anskaffa lånekapital och även kunnat använda ett förmånligare lånealternativ. Inte minst underlättar crowdfunding för mindre eller nystartade fastighetsbolag att driva utvecklingsprojekt med hög risk. 

Läs mer om hur programmet, Smart Built Environment, tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och bidrar till spridning av nya möjligheter och affärsmodeller.

Den drivande faktorn bakom det växande intresset för crowdfunding handlar dock mer om investerarna. Fastigheter, en relativt trygg investering, har förut krävt mycket kapital och därför många gånger varit exklusiv för fastighetsbolag, institutioner och kapitalstarka intressenter. Med crowdfunding går det tvärtom att med relativt små medel ta del av en investering med stor potential att utvecklas stabilt och lönsamt över tid. En fastighet eller ett fastighetsprojekt är dessutom tydligt, utpekat och konkret, till skillnad från många andra investeringar. 

Samtidigt som marknaden upplever positiva effekter, som större transparens, återstår en rad utmaningar när privatpersoner investerar i stora fastighetsprojekt. Att investera i fastigheter kräver kunskap om fastigheters uppbyggnad och vilka utmaningar som uppkommer under byggnation. Placeringen är under projekttiden normalt sett icke-likvid och omsättningshastigheten är låg, vilket kan medföra risker vid försäljning. 

Med fler kapitalanskaffningsalternativ ökar möjligheterna för allt fler utvecklingsprojekt och crowdfunding är ett val som accepterar större risk, mot en större avkastning. Under 2016 beräknas branschens omsättning till 3,5 miljarder dollar med en stor del av tillväxten i USA och Europa. Finansieringsformen ställer dock krav på crowdfundingtjänstens uppbyggnad i form av transparens och riskhantering. Fortsätter crowdfunding att växa kommer även tillsynsmyndigheternas krav att växa med allt större krav och tydligare regler som resultat, vilket också skapar större trygghet. Kanske vi även kommer att se allt större och etablerade investmentbolag inom fastigheter som själva specialiserar sig på området.

Fakta

Equity-crowdfunding innebär att investeraren utan garantier förvärvar stam-, eller preferensaktier eller andra finansiella instrument i det sökande företaget. Equity kan likställas med att köpa aktier i ett bolag med skillnaden att företagen som söker crowdfunding i normalfallet inte är börsnoterade.

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar