Weekly News

Niklas Sikström & Pernilla Kjellström på Create REGIONER

Create scoutar startups i Sörmland

I Mälardalsregionen bubblar det ordentligt – befolkningsmängden ökar och företagandet går på högvarv. Därför finns det all anledning att se positivt på framtiden för regionen och dess tillväxt, inte minst för Sörmland som nu står högts upp på Creates prioriteringslista.

"Vi kan hjälpa entreprenörerna med det mesta och framför allt kan vi identifiera vad de behöver hjälp med."

För Create Business Incubator drar inte ner på takten. Istället har man nyligen inlett en offensiv riktad mot sörmländska entreprenörer och startups för att stärka sin närvaro där. På Create ser man nämligen företagandet som avgörande för utvecklingen och därför söker man nu fler drivna och modiga entreprenörer med bärbara idéer som förhoppningsvis kan utvecklas till framgångsrika företag.

– Även om vi har många företag i vårt nätverk så ser vi givetvis gärna att fler ansluter. Det driver inte bara oss, utan är samtidigt något som är direkt nödvändigt för samhällsutvecklingen, säger Pernilla Kjellström på Create, som aktivt jobbar med att få fler nystartade företag, eller startups, att ansluta till inkubatorn.

En av de största utmaningarna för Create, som är en icke vinstdrivande företagsinkubator, är att få företagen att faktiskt förstå värdet som en inkubator kan bistå med. Och här är det viktigt att betona att ett samarbete med Create inte på något sätt begränsar eller hämmar den kreative och ofta drivne entreprenören – snarare tvärtom!

Förutom någon som den ibland ganska utsatta och ensamma entreprenören kan ”hålla i handen” under hela den utmanande första tiden, blir det också ett ovärderligt bollplank där man kan bolla idéer och funderingar.

– Vi kan hjälpa entreprenörerna med det mesta och framför allt kan vi identifiera vad de behöver hjälp med. I vårt stora nätverk kan vi sedan hitta någon expert som kan bistå med spetskunskap inom just det område där behovet är som störst. Enkelt uttryckt kan man säga att ”vi vet vem som vet” – vi kan hjälpa till med att sätta ihop laget, förklarar Niklas Sikström, affärsutvecklare på Create.

Men det finns fortfarande en viss tveksamhet bland entreprenörer om att ta emot den hjälp som erbjuds. Andan av att ”ensam är stark” biter sig ofta kvar och kan därför ibland leda till att nästa spännande snabbväxande företag aldrig får en ärlig chans.

Det här är något man på Create vill ändra på. Inkubatorn tar ingen del av de företag man samarbetar med, utan ger dem i stället all den frihet de så väl behöver.

 – Vi kommer in med energi i företagen, vi satsar på utvecklingen av entreprenören. Det viktiga är att se deras individuella behov och att utgå därifrån. Det är lätt att arbeta med marknadsplan, affärsplan och strategier men samtidigt glömma personen bakom företaget och det är där vi lägger vårt fokus, förklarar Erik Asph Hennerdahl, Vd på Create.

Det är inte svårt att dra liknelser till en elitidrottare och dess tränare. Och då blir det genast ganska tydligt, för vilken idrottare lyckas ta ett OS-guld utan att ta hjälp av en eller flera tränare som gör allt för att utveckla personen ifråga, såväl svagheter som styrkor? 

Med människan i fokus arbetar Create aktivt med att avdramatisera kopplingen mellan entreprenörskap och professionell hjälp och det är tydligt att man tillhandahåller en dynamisk och kreativ miljö där det är högt i tak och entreprenörernas bästa står högst upp på dagordningen.

 – Vi brinner ju för företagen och entreprenörerna och den spännande resa de ofta har framför sig, menar Pernilla Kjellström.

Av naturliga skäl samarbetar Create just nu med en rad företag inom områden som energi och smart industri, eftersom regionen har tagit en globalt ledande roll inom detta område. Men det finns företag inom de flesta branscher i Creates nätverk och inte helt oväntat jobbar flera av de senaste tillskotten med hållbarhetsfrågor.

– Branschtillhörigheten är inte alls avgörande för oss, vi tittar på utvecklingspotential, skalbarhet och möjlighet till internationalisering och det kan man ju hitta inom en rad olika områden, säger Pernilla.

Även om det är bra drag i företagandet i regionen så saktar man på Create inte ner på tempot. Det finns nämligen ett område där Create inte samarbetar med lika många startups som man önskar, och det är Sörmland.

– Vi jobbar nu aktivt med att skanna av den sörmländska startup-scenen för att på så vis få med fler i vårt samarbete och nätverk. Det handlar om äkta scoutingverksamhet och där lägger vi mycket krut, förklarar Pernilla.

– Det är egentligen inte en fråga om att man är mindre företagsam i Sörmland, det är snarare en utmaning av kulturell karaktär, tror Niklas Sikström och fortsätter:

 – Vi vet alla vad kluster betyder i de här sammanhangen, se bara på Silicon Valley och Kista. Vi har fått lite av den känslan i Västmanland, samtidigt som man i Sörmland ligger mitt emellan olika kluster som gör att man kanske lägger verksamheten annorstädes.

Och nu vill Create, med sitt kunnande och breda nätverk, se till att skapa möjligheter för att skapa en liknande kultur i Sörmland – en kultur som inte bara främjar företagande utan som dessutom andas företagande och entreprenörskap. En kultur där människan bakom företaget alltid hamnar främst, där starka företagare ges förutsättning för tillväxt, och där samarbete och professionell hjälp ses som en naturlig del av varje företags utvecklingsprocess.


Fakta

FAKTA
Create Business Incubator är en av landets ledande företagsinkubatorer med säte i Eskilstuna och Västerås. Create erbjuder erfarenhet, kapital och nätverk som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla dem till framgångsrika företag. Kontakta Niklas eller Pernilla så berättar de hur Create kan stötta ditt företag. 


Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar