Weekly News

Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO för CLEAN REGIONER

Cleantech som är bra både för miljö och plånbok

Det nätverket CLEAN samlar danska cleantech-företag, offentliga organ och kunskapsinstitutioner med syfte att skapa innovativa lösningar på utmaningar som påverkar oss alla.

"En sund verksamhet och en hälsosam planet – inom CLEAN finns det ingen motsättning mellan dessa två synsätt."

– Inom CLEAN riktar vi in oss på samhällets stora, komplexa utmaningar för grön övergång. Men den ska löna sig för danska företag och Danmark. En sund verksamhet och en hälsosam planet – inom CLEAN finns det ingen motsättning mellan dessa två synsätt. Det är tvärtom en förutsättning för att det ska fungera, säger Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO för CLEAN.

Han fortsätter:
– Den politiska sidan i Danmark har i årtionden haft ambitiösa initiativ inom energi och miljö. Det har utan tvekan bidragit till att höja standarden och företag i vår region har varit för tidiga att utveckla nya produkter och lösningar. Vi har också en stark tradition av offentlig-privat samarbete, vilket är en nödvändig förutsättning för utvecklingen.

Enligt Carsten Orth Gaarn-Larsen är också forskning helt avgörande.
– LEAN är ett "triple helix"-kluster där företag, myndigheter och kunskapsinstitutioner samarbetar i innovativa projekt. Det är viktigt att ha de allra bästa forskarna deltar i arbetet.

Arbetssättet har gett resultat för det danska näringslivet, menar han.
– Till exempel har många av våra små och medelstora företag kunnat dra nytta av att delta i utvecklingen tillsammans med forskare när nya prototyper utvecklas, testas och valideras.

Även dansk-svenska samarbeten över Öresund är viktiga:
– CLEAN och Sustainable Business Hub är var för sig två starka miljöteknikkluster i Danmark respektive Sverige. Vi har under de senaste åren intensifierat samarbetet i International Cleantech Network och Northen Connection-projektet. Vi har också aktivt samarbetat om affärsmöjligheter i Kina, där vi involverar både svenska och danska företag. Vi tror att vi som kluster kan underlätta det dansk-svenska samarbetet i cleantech. Både inom vår region och i internationella sammanhang.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar