Weekly News

Certifierar livsmedelsbranschen

Berätta vilka ni är?

– Vi är ett ackrediterat certifieringsföretag som erbjuder certifiering för hela livsmedelsbranschen. Vi finns över hela landet, från Skåne till Norrbotten. Förra året ingick vi ett samarbete med Bureau Veritas, Europas äldsta certifieringsföretag, vilket stärker vårt erbjudande på den globala marknaden.

Vad erbjuder ni livsmedelsbranschen?

– Vi erbjuder alla ledande livsmedelscertifieringar och märkningar som finns från jord till bord, med lokal och global service. Det kan handla om ekologiska livsmedel, svenskt ursprung, spårbarhet och arbetsvillkor. Efterfrågan på livsmedel förändras snabbt och vi erbjuder lösningar som möter producenternas olika behov. Genom oss kan man samla alla certifieringar vilket förenklar inköp, administration och kompetens.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

– Att certifiera sin verksamhet är ett sätt att stärka kunskap, ledning och konkurrenskraft. Det är också ett sätt att säkerställa hållbarhet genom kvalitet, säkerhet och rätt utnyttjande av resurser.

Vilka är de största utmaningarna?

– Kunskapsklyftor. Vi stänger dem och erbjuder branschen skräddarsydda lösningar för att nå affärs- och verksamhetsmål. Vi utbildar och motiverar också personal, vilket är grunden till hållbara affärslösningar samt ledning, rutiner och resultat för stärkt konkurrenskraft och kompetens.

Fakta

Anna Broekman är VD för HS Certifiering.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar