Weekly News

Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD REGIONER

Bra drag i norr

På Norrlandsfonden, som varit en viktig del av norrländskt näringsliv under drygt 50 år, ser man ljust på utvecklingen i norra Sverige. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar stadigt samtidigt som kombinationen av norrlandsunika fördelar gör att förutsättningarna är mycket goda. Dessutom sprider sig företagandet till nya branscher som skapar värdefulla komplement till den traditionella tillverkningsindustrin samt gruv- och skogsnäringen.

Vi har tillgång till universitet med forskning i världsklass och i många fall en bra samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Vi har en industriell tradition inom skogsnäringen att bygga vidare på.

Intressant i sammanhanget är att det faktiskt var där, i gruvnäringen, som det hela började, när LKAB redan 1961 var med och drog i gång Norrlandsfonden för att främja näringslivet i regionen – framför allt små och medelstora bolag. Därför kan nu Norrlandsfonden, inte utan stolthet, blicka tillbaka på drygt ett halvt sekel av finansieringsaktiviteter för såväl nystartade som tillväxtföretag i regionen.

– Norrlandsfonden har varit med ett bra tag och fyller fortfarande en viktig funktion för företagandet i regionen. Förutsättningarna har visserligen ändrats med tiden, men behovet av olika typer av finansiering som komplement till den kommersiella kreditmarknaden kommer nog alltid att finnas, förklarar Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Fonden, som är helt oberoende samtidigt som man samarbetar med en rad aktörer, har bistått med topplån till företag där ägarnas egna kapital och övrig mer traditionell finansiering inte har räckt hela vägen.

Även om Lars-Olov Söderström är noga med att betona svårigheten att uttala sig generellt för ett så pass stort område som Norrland, ser han en tydlig bild:

– Vi har ett starkt etablerat företagarklimat i större delen av regionen och allt fler tänker betydligt mer visionärt än tidigare. Kombinationen bådar sannerligen gott inför framtiden.

I en region där basindustrin och tillverkningsindustrin länge stått för en stor del av såväl tillväxten som arbetstillfällena förändras därför hela näringslivet undan för undan – storbolagen kompletteras av små snabbväxande företag inom en rad olika branscher.

– Generellt sett har synsättet på just företagande och entreprenörskap blivit mer positivt i regionen. Nu ser vi en mycket stark tillväxt i, för regionen delvis nya näringar, där hela det norrländska näringslivet blir mer differentierat. Även om våra basnäringar är och kommer att vara viktiga är det ett sunt tecken att flera branscher växer till sig. Hela regionen blir då mindre känslig för eventuella konjunktursvängningar inom vissa områden, förklarar Lars-Olov.

Framför allt är det inom tjänstesektorn som utvecklingen sker och då handlar det om tjänster som utvecklas runt redan tidigare etablerade näringar men också helt nya affärsidéer bland annat kopplade till digitaliseringens framfart.

På Norrlandsfonden ser man tydliga trender för den norrländska näringslivsutvecklingen:

– En mycket viktig del är de teknikbaserade företagen som startar och växer upp kring våra universitetsstäder. Här händer mycket intressant och det mest spännande är väl där ny teknik tar sig in i nya branscher och på vägen skapar unika lösningar.

Här blir givetvis kompetensförsörjningen avgörande och Lars-Olov har en tydlig bild av utvecklingen:

– I dagsläget är det i många sektorer där det råder brist på tillgång till välutbildad personal, så avgörande för regionens framtida konkurrenskraft är att utbilda än fler. Förutom att erbjuda ungdomar från regionen attraktiva utbildningar med lovande framtidsutsikter är det viktigt att locka än fler studenter från andra svenska regioner men också utländska studenter.

Förutom de teknikbaserade näringarna rör det på sig ordentlig i den norrländska besöksnäringen. Dragloket Åre har fått sällskap av en rad andra destinationer där det investeras friskt samtidigt som tillväxten nått nya rekordnivåer.

– Vi ser att en rad destinationer kopplade till skidåkning och andra friluftsaktiviteter ökar kraftigt. Men vi ser också en positiv utveckling för en helt annan typ av turism – de som söker lugnet, tystnaden och vildmarken – något vi ju faktiskt har rätt gott om, menar Lars-Olov.

Tittar man närmare på de globala turismprognoserna är det lätt att förstå att Norrland ruvar på ett guldägg. När miljontals och åter miljontals asiater ökar sin disponibla inkomst avsevärt kommer just paketerade resor i vildmarken att stå högt i kurs.

– Trots att vi har gjort väldigt mycket inom besöksnäringen känns det som om det mesta faktiskt är ogjort.

Potentialen är enorm, tror Lars-Olov och vill samtidigt framhålla en annan lite speciell bransch som redan gjort ett stort avtryck:

– Fordonstestverksamheten, främst kring Arjeplog och Arvidsjaur, är fantastiska exempel på hur man tar tillvara på sina unika förutsättningar och förädlar dem.

Exemplen ovan är alla sprängfyllda med potential, men kanske är det ändå skogen som erbjuder något som man egentligen bara kan ana vad det kan leda till. Den globala klimatomställningen, både inom drivmedel och som ersättning till dagens icke-förnybara råvaror, är i sin linda och här erbjuder skogen förnybara och samtidigt hållbara alternativ.

– Här kan man ana många spännande möjligheter – skogen är en källa till mycket och är en strategisk resurs för framtiden.

Förutsättningarna i regionen är också på plats och Lars-Olov väljer särskilt att peka på följande faktorer:

– Vi har tillgång till universitet med forskning i världsklass och i många fall en bra samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Vi har en industriell tradition inom skogsnäringen att bygga vidare på. Dessutom börjar såväl nationella som internationella investerare att vända blickarna mot vår region eftersom man ofta får mer värde för sina investeringar än i exempelvis den överhettade Stockholmsregionen.

– Med tanke på allt som händer och kommer att hända kan man lugnt räkna med att Norrlandsfonden kommer att vara en viktig del av det norrländska näringslivet i ytterligare 50 år.

Fakta

Lars-Olov Söderström har bakgrund som civilekonom.

Han har arbetat som revisor, på industridepartementet, i riskkapitalbranschen samt som enhetschef på Nutek.

Hans fritidsintressen är musik, skidåkning, curling, golf och stugan i Finland.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Kunderna finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Norrlandsfonden är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar