Weekly News

Bergströms utbildning & behandling Annons

Bota psykisk ohälsa med KBT – så utbildar du dig i ämnet

Med sin inre drivkraft att vilja hjälpa andra letade Lennart Bergström under 70-talet alternativa metoder för att behandla personer med psykisk ohälsa. Han studerade, arbetade, reste kors och tvärs över världen för att samla kunskap. Det hela resulterade i skolan Bergströms som i dag erbjuder både utbildning och behandling.

Allt sedan ungdomen har jag haft ett kall – att hjälpa andra människor-

– Alla personer som kommer till oss får genomgå ett test oavsett om de är blivande studenter på skolan eller patienter som kommer till våra mottagningar. Detta för att ge rätt förutsättningar till alla, säger Lennart Bergström, beteendevetare och rektor emeritus på Bergströms.

Skolan erbjuder kurser, grund- och fortutbildning inom området beteendevetenskap. I huvudsak är det fem olika inriktningar för alla slags människor med varierande erfarenheter. Utbildningarna är på deltid och löper under minst ett år till flera år. Bergströms skola är unik i sitt slag i Sverige om att ge utbildning på tre år inom alkohol- och drogterapi och behandling.
– Våra utbildningar ”Dipl Anhörigterapeut”, ”Dipl A-terapeut” och ”Dipl Tolvstegsbehandlare” ges delvis på distans. De bygger på kursbrev och gemensamma träffar några gånger per år. Den förstnämnda är tvåårig, den andra treårig och den tredje utbildningen är på två år. Studieträffar har vi i Malmö, Stockholm och från hösten även i Göteborg, fortsätter Lennart.

Bergströms utbildningar ”Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT” på två år och ”Fortbildning för grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi FKTU” på ett år är lärarledda utbildningar med hemmastudier. Studieorter är Malmö och Stockholm där träff med lärare sker ungefär två gånger per månad.
– KBT sätter stort fokus på acceptans och medveten närvaro i arbetet med mänsklig läkning och utveckling. Det är både ett förhållningssätt och en utgångspunkt i den moderna kognitiva beteendeterapin, säger Mats Graffman, VD, HumaNova Utbildning. 
– Jag är född i en kristen familj och kände tidigt i livet att jag ville hjälpa människor och rädda liv. Det hänger även ihop med många av de problem jag såg som liten kille där jag växte upp. Även det att min pappa arbetade inom vapenindustrin inom Bofors i Karlskoga var något jag tidigt ville ta avstånd ifrån, fortsätter Lennart.

Lennart Bergström

Lennart flyttade från sin hemort Karlskoga och blev pastor i Småland i 20-årsåldern. Han fick senare jobb inom socialtjänsten i Stockholm, arbetade nära forskningsenheten, men efter att ha bevittnat att patienter for illa och behandlades fel fick Lennart nog. Han började studera på universitet, läste beteendevetenskap och praktisk filosofi, ämnen som skulle hjälpa honom att hitta rätt verktyg för att rädda liv.
– Jag reste till USA men även till Norge och övriga Europa och sökte kunskap, köpte på mig stora mängder litteratur, utökade mitt nätverk och kom i kontakt med kognitiv beteendeterapi. Det var en behandlingsmetod som vid den tidpunkten var relativt okänd här hemma, säger Lennart.

Han berättar att svenska läkares kunskap om olika diagnoser var väldigt begränsad under tidigt 70-tal, exempelvis fanns det enbart drygt fem alkoholläkare i hela Stockholm. Enbart i huvudstaden var det tusentals personer som led av missbruksproblem och alkoholberoende.
– Medicineringen under 70-talet var allt annat än god, läkarna skrev ut i princip vad som helst och terapeutisk behandling var näst intill obefintlig. Jag såg misären i närbild då jag besökte olika behandlingshem i landet. Här måste det göras någonting tänkte jag men visste inte vad, fortsätter Lennart.

Tobias Sahlin, behandlingschef på Nämndemansgården menar att alkohol- och drogberoende är en biologisk, psykologisk och social problematik. Han poängterar att samtliga av dessa områden behöver stärkas när man behandlar en patient. 

Efter flera års insamlande av information, forskande, kringresande och arbetande med patienter hade Lennart en stor mängd kunskap om diagnoser och prognoser. 1984 startade Lennart och hans nyblivna hustru Maria sin första mottagning inom kognitiv terapi, men initiativet ifrågasattes av många inledningsvis. Trots tuffa ekonomiska tider och skepsis från andra växte så småningom både företaget och intresset för deras behandlingsmetoder. En skola blev till två skolor och efter en tid hade Bergströms spritt sig till flera platser i landet. De anställde medarbetare, höll utbildningar, kurser och föreläsningar inom terapi och behandling. Vid sidan av avsatte Lennart även mycket tid till forskning för att förbättra och utöka utbildningarna.
– Utan de förkunskaper som eleverna fått hos oss skulle många aldrig klarat av att axla sina arbetsuppgifter berättar många av våra tidigare elever. De nyexaminerade som kommer från oss och som börjar arbeta på behandlingshem får ofta möta kollegor som helt saknar utbildning men som ändå förväntas göra sitt jobb exemplariskt.

När det gäller framtiden menar Lennart Bergström att vi står inför stora utmaningar, men han känner samtidigt hopp eftersom det numera finns verktyg för att hantera och behandla psykisk ohälsa. En depression går exempelvis att bota om man använder sig av rätt metoder, det är något en familj kan lösa själva med rådgivning och stöd på vägen menar han. 
– Vi lever i en tid med information ständigt tillgänglig runt hörnet, vilket gör det lättare att också skaffa sig kunskap på egen hand om sina problem. Jag hoppas och tror att det jag har kämpat för i hela mitt yrkesliv – att få folk att förstå att det går att bota psykisk ohälsa genom att ändra sina tankar och beteende – framöver kommer bli allmän kännedom.
– Ångest är ingen sjukdom, ångest är inte ens en störning, utan det är ”bara” en signal på förändring, som kan leda till psykiskt lidande. Att må psykiskt dåligt är inget att skämmas för. Jag tror vi alla någon gång i livet hamnar i situationer där vi behöver själavård, vare sig det gäller vägledning eller professionell behandling. Vårt uppdrag är att ge människor livskraft, avslutar Lennart.

Vill du också hjälpa andra människor? Läs mer om utbildningarna och ansök här.

Fakta

KONTAKT
Bergströms
Djurögårds väg 18,
139 73 Djurhamn
Telefon: 08-642 42 88
E-post: info@bergstroms.org
Hemsida: www.bergstroms.org

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar