Weekly News

Bostads- och digitaliseringsminister - Peter Eriksson FASTIGHETER

Bostadskrisen ska byggas bort

Sverige står inför en stor brist på bostäder och debattens vågor går höga kring hur den bör angripas. Bostadsminister Peter Eriksson ser ett ökat och effektiviserat byggande som en viktig del av lösningen.

”Vi måste tänka långsiktigt och bygga bostäder på ett sätt som är hållbart både för miljön och ekonomin.”

Sverige står inför en djup bostadskris och de unga och de arbetslösa har svårast att komma in på bostadsmarknaden. Berättelserna om svarta andrahandskontrakt och studenter som tvingas bo på vandrarhem i månader är otaliga och den senaste tidens ökade invandring har bidragit ytterligare till bristen på bostäder. Peter Eriksson är sedan den 26 maj i år Bostads- och Digitaliseringsminister i regeringen Löfven. Han håller med om att problemet är akut, men ser ändå med hopp på framtiden.

– Vi har i Sverige länge byggt i betydligt långsammare takt än befolkningen ökat, vilket gör att vi i dag har ett mycket stort underskott på bostäder. Därtill har vi på senare år haft en ökad invandring och nu är det dags att hitta lösningar på det här problemet, säger han.

Peter Eriksson menar att lösningen är en kombination av kraftigt ökat byggande och ett bättre utnyttjande av de bostäder som redan finns. Han är kritisk till de röster som höjs och efterlyser en avreglering av hyresmarknaden, något han menar inte skulle ha märkbara effekter just på bostadsbristen. Många bedömare menar att vi skulle få en rörligare bostadsmarknad om vi slopade flyttskatten, då det skulle göra det mer lönsamt att till exempel byta till ett mindre boende om man bor för stort. Peter Eriksson menar dock att en liknande effekt hellre kan uppnås genom att man underlättar för folk att hyra ut delar av sina bostäder.

– Det vore ett bra sätt att effektivare utnyttja det bestånd av bostäder som vi redan har. På vissa orter, som exemplevis Visby i Gotland, är ju folk vana att hyra ut en del av sina bostäder under sommarmånaderna. Om vi kunde skapa en sådan kultur av att hyra ut och ha inneboende så vore mycket vunnet, säger Peter Eriksson.

För att underlätta för uthyrning nämner han bland annat enklare regler som en möjlig åtgärd. Han menar dock att ett stort fokus även måste ligga på nyproduktion av bostäder och framhåller vikten av hållbara bostadslösningar. Många bedömare menar att den här bostadskrisen är alldeles för djup och för omfattande för att kunna byggas bort. För att hålla jämna steg med befolkningsökningen har Boverket räknat ut att det skulle behöva byggas 70.000 bostäder om året under 10 år. Sammanlagt 700.000 nya bostäder, något som bland annat Boverkets egna analytiker menar är orealistiskt. Peter Eriksson håller dock inte med om det.

– Vi behöver få fram nya och effektiva lösningar som gör att vi kan bygga billigare, snabbare och hållbarare, säger han.

Enligt Peter Eriksson handlar det om att bygga mer i fabriker i stället för att platsbygga, det handlar om att använda mer trä än betong och det handlar om att göra ordentliga livscykelanalyser av såväl byggfas som drift och underhåll. Han är positiv till möjligheterna att snabbt och effektivt skapa ett stort antal nya bostäder.

– I dag byggs det i en rasande fart, så här mycket har vi inte byggt i Sverige sedan miljonprogrammens tid för 40 år sedan, säger han.

Samtidigt instämmer han i att det finns en rad flaskhalsar och problem att lösa. Inom många områden råder det en brist på arbetskraft och kompetens, något som behöver lösas både på kort och lång sikt. Vi har på senare tid sett en hel del exempel på tillfälliga bostadslösningar av olika slag, både i Sverige och runtom i Europa, men det ser Peter Eriksson inte som ett särskilt önskvärt alternativ.

– Det är viktigt att vi fokuserar på långsiktiga och ekonomiska lösningar, lösningar som gör det billigare att bygga. Temporära lösningar tenderar att bli både dyra och inte särskilt bra.

Peter Eriksson menar att det framför allt är hyresrätter i storstadsområdena som det råder stor brist på och han tycker att det var ett stort misstag när den borgerliga regeringen valde att sälja ut de kommunala bostadsbolagen.

– Det finns inte en enda generallösning som kommer att lösa det här problemet, bostadskrisen är komplex och vi behöver arbeta på många olika fronter samtidigt, säger Peter Eriksson.

Han konstaterar att bostadsfrågan är en politiskt svår fråga att driva, där det finns många ideologiska låsningar. Han poängterar samtidigt att en stor del av det viktigaste arbetet görs ute i kommunerna och att de positiva erfarenheter som gjorts på många håll inger om hopp om framtiden.

– Vi kan tydligt se att där kommunerna tar ett stort ansvar, där händer det bra grejer, säger Peter Eriksson.

Fakta

Fakta: Peter Eriksson

Tidigare språkrör för Miljöpartiet är Peter Eriksson i dag Sveriges Bostads- och Digitaliseringsminister. Han har tidigare även varit riksdagsledamot, kommunalråd i Kalix och ledamot i Europaparlamentet och har en bakgrund som lärare i grund- och gymnasieskolan.

Dela artikeln

Journalist

Nina Quist

Fler artiklar