Weekly News

Biobränsle är framtiden

Det blir allt mer vanligt med både bilar och annat, drivna av alternativ till bensin och diesel. I dag finns bland annat gott om hybrider, etanoldrivna fordon och eldrivna alternativ.

Det är lätt att få en bild av att till exempel eldrivna bilar och flygplan är en del av en utopi, men i själva verket handlar det om en gammal teknik som förbättrats och förädlats tillsammans med andra miljövänliga alternativ är redo att ta plats i vår vardag.

Elbilen är ingen ny företeelse, den första eldrivna bilen kom redan i slutet på 1800-talet. När sedan komfort och effektivitet kom upp på agendan, så seglade de bensindrivna bilarna om i popularitet och de eldrivna föregångarna föll närmast i glömska. Med dagens teknik har elbilarna blivit effektivare och smidigare och det finns goda skäl att se elbilen tillsammans med andra miljövänliga alternativ till bensindrivna bilar som framtiden, förutsatt att infrastrukturen kring laddningsstationer förbättras. En elbil har en begränsad räckvidd och termen räckviddsångest är allt för välkänd hos många hos dagens elbilsägare.

I flygbranschen är el något mer av en experimentyta. Några av de första plan som fanns var eldrivna och i dag finns det flera experimentella mindre plan som drivs på batterier. De kan än så länge bara flyga kortare sträckor, men det arbetas för fullt på att ta fram batterityper som bär längre och ger planen ork att lyfta flera passagerare.

NISA, det nordiska samarbetet för att skapa en mer hållbar flygbransch arbetar aktivt med att hitta sätt att minska utsläpp från flyget och göra miljövänligare bränslealternativ tillgängliga. Det finns fler miljövänliga alternativ till bensin och diesel. Man kan använda förnybara källor som bränsle, såsom raps, sojabönor eller solrosolja. Det blir till biobränsle som har fördelen att man bland annat blir mindre beroende av import.

Flygbranschen gör sammanlagda utsläpp årligen på två procent av de globala koldioxidutsläppen enligt IPCC, FNs internationella klimatpanel, och vägburen transport står i Sverige för över 30 procent av utsläppen. Med en uppbyggd infrastruktur kring laddning av elmotorer och tankning av andra alternativa bränslen har det potential att minska drastiskt.

De förändringar som görs i dag kring persontransport är grundläggande för ett hållbart samhälle och en stark bransch, men det handlar naturligtvis också om innovation och framtidsdrömmar. I en värld som blir allt mer globaliserad, där många människor är beroende av att resa i arbete eller för att hålla kontakt med familj är det viktigt att resan inte kommer på bekostnad av planetens väl och ve, oavsett om de rullar över en tågräls, på en motorväg eller på start- och landningsbanan. En framtid som inte möjliggjorde detta är svår att tänka sig.

Fakta

Fakta

Utsläpp med utrikes flyg har ökat med sjuttio procent sedan 1990, medan inrikes transporter varav majoriteten från vägtrafik minskat med nio procent. Källa: Trafikverket


Dela artikeln

Journalist

Lovisa Appelkvist

Fler artiklar