Weekly News

Bättre kompetensförsörjning viktigt för svensk konkurrenskraft

Det går bra för svenskt näringsliv just nu. Hjulen snurrar allt snabbare och efterfrågan på kompetenta medarbetare har aldrig varit större. Det senare är också ett problem eftersom det är svårt för företagen att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

"Digitaliseringen är den långsiktigt viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb."

Sverige är ett av de länder i världen som visar högst tillväxttakt för tillfället. Många företags orderböcker är välfyllda och det finns planer hos många på att expandera.
– Det är naturligtvis glädjande att Sverige som industrination fortfarande står sig bra i konkurrensen, men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Det finns flera konkreta problem att ta itu med och som måste få långsiktiga lösningar, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

En av dessa långsiktiga lösningar är frågan om kompetensförsörjning.
– I samband med nästa alla möten som jag har med företrädare för näringslivet kommer just den här frågan upp. Jobben finns, men företagen har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Problemet är inte isolerat till en bransch eller sektor utan finns på många håll, på alla nivåer, från arbeten som kräver universitets- och högskoleutbildning till med mer praktisk inriktning.
– För att komma till rätta med detta krävs ökade utbildningssatsningar. Här har regeringen flera förslag som ska underlätta för människor som i dag saknar arbete eller vill byta spår i yrkeslivet att utbilda sig och skaffa den kompetens som efterfrågas.
– Konkret handlar det om fler utbildningsplatser som svarar mot industrins behov på universitet och högskolor, men också inom yrkeshögskola och Komvux. Fokus ligger på utbildningar inom områden där det i dag råder brist på kompetens.
– Samtidigt vill jag understryka hur viktigt det är med ett samspel mellan det regionala näringslivet och de som står för utbildningarna att man har en dialog för att inte missa var de verkliga behoven finns. Det gäller på både gymnasienivå och för yrkeshögskola och högre utbildningar.

"Bristen på kompetens är den största utmaningen, menar Västsvenska handelskammarens VD Johan Trouvé." Ta del av hans spännande tankar om Västra Götalands framtid här.

Mikael Damberg lyfter också fram att förutsättningarna för att tillverka i Sverige är bättre än de varit på mycket länge.
– Det visar bland annat det faktum att utländska företags investeringar i Sverige är de största sedan 1996, konstaterar han.

Många svenska företag har också omvärderat sina strategier. Att utlokalisera sin produktion till låglöneländer som Kina och Indien har inte alltid varit helt lyckosamt och i dag går många av ”flyttlassen” i omvänd riktning, tillbaka till Sverige.
– Ja, vi kan se ett tydligt trendbrott där fler och fler företag väljer att flytta hem sin produktion igen, exempelvis stora teknikföretag som anställer fler i Sverige och mindre i Kina, fortsätter Mikael Damberg.

För att kunna hänga med i den tuffa konkurrens som råder i de flesta branscher är det viktigt att ha forskning och utveckling på samma ställe som man har sin produktion. Då är Sverige ett bra alternativ.
– Återigen kommer behovet av att kunna förse företagen med rätt kompetens att spela en avgörande roll inför framtiden.

I samband med regeringsskiftet 2014 lanserade statsminister Stefan Löfven en satsning på industrin. Sedan dess har en handlingsplan presenterats som innehåller satsningar på digitalisering, hållbar produktion, utökad kompetensförsörjning och så kallade testbäddar.

Ansvarig för satsningen är Mikael Damberg.
– Vi står inför stora samhällsförändringar inom en snar framtid i och med att digitaliseringen nu bryter igenom med full kraft. Vi är redan inne i den fjärde industriella revolutionen. Sättet att produceras förändras, liksom sättet man bemöter kunderna, konsumenterna, säger han. 

Många företag måste omvärdera och omarbeta sina affärsmodeller för att hänga med.
– Digitaliseringen är den långsiktigt viktigaste frågan för Sverige – det handlar om framtidens tillväxt och framtidens jobb. I dag är det svensk industri som i mångt och mycket driver landets tillväxt och skapar de nya jobben.
– Så vill jag att det ska vara även i framtiden, säger Mikael Damberg.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar