Weekly News

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammarens SAMHÄLLSUTVECKLING

Västra Sverige – Om den avgörande attityden

Det blåser gynnsamma vindar i Västsverige, men den starka tillväxten skapar också rejäla utmaningar. Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren menar att såväl kompetensförsörjningen som bostadssituationen måste hanteras skyndsamt.

"Det handlar om attityd”

Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé är lika tydlig som direkt med vilka tre faktorer som krävs för att en kommun ska bli riktigt framgångsrik: – Attityd, attityd och attityd! Det går inte att komma ifrån att attityden hos kommuntjänstemännen är den enskilt viktigaste frågan för hur väl en kommun lyckas med sitt samhällsbyggande. Lyssnar man inte på företagens och invånarnas åsikter och önskemål kan man heller inte agera lösningsorienterat. Då står man kvar på ruta ett.

Johan Trouvé är noga med att framhålla just dialogen och samarbetet mellan näringslivet och det offentliga som en av de största utmaningarna för en fortsatt gynnsam kommunutveckling i Västsverige. – Det är företagen som driver utvecklingen och skapar resurser och sedan är det politikernas uppgift att fördela detta på ett effektivt och fördelaktigt sätt. Så enkelt är det, även om alla inte verkar förstå eller i alla fall lyssna på det, förklarar Johan.

Annars är kompetensförsörjningen en stor och övergripande fråga som de flesta Västsvenska kommuner brottas med. Trycket efter personal med rätt kompetens har aldrig varit större och det gäller inom de flesta yrkeskategorier.
– Det är den enskilt största utmaningen för i stort sett samtliga företagare jag träffar. Oavsett nivå så är det just nu svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Något liknande har vi inte upplevt sedan efterkrigstiden, hävdar Johan.

Det går inte att prata kompetensförsörjning utan att osökt komma in på bostadssituationen – människor som söker sig till regionen måste givetvis ha någonstans att bo och det till överkomliga priser och relevant standard.
– I 49 av 51 kommuner har vi nu bostadsbrist vilket naturligtvis är en utmaning. Här spelar kollektivtrafiken en helt avgörande roll. Utmaningen är av naturliga skäl störst i de större städerna och orterna och då måste de kringliggande samhällena och landsbygden kunna ”koppla upp” sig pendlingsmässigt mot de orter där jobben finns.

Detta skapar även hållbarhet på flera plan, då de mindre samhällena får invånare och skatteintäkter samtidigt som företagen får tillgång till kompetens och pendlingen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt genom till exempel pendeltåg. – Men då krävs det att man tänker lite annorlunda. Man måste satsa på de centrala delarna i de mindre samhällena och göra dessa attraktiva framför allt ur ett pendlingsperspektiv. Det lägger också grunderna till ett levande och integrerat samhälle.

Nu satsar man ofta på områden lite utanför kärnan, vilket skapar nya utmaningar och behov av lösningar, menar Johan och passar på att lyfta fram ett av många lyckade exempel:
– Titta på Lilla Edet som växer så det knakar. Det ligger på pendlingsavstånd från Göteborg och erbjuder bra boendealternativ i direkt anslutning till centralorten vilket skapar utmärkta möjligheter.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar