Weekly News

Anki Elken,
Hållbarhetschef,
Randstad 


Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden...
– Den största möjligheten är att vi har väldigt många lediga jobb, vi letar ständigt efter kompetens för att tillsätta dem och där är de nyanlända ett viktigt tillskott av arbetskraft. Randstad är bra på att matcha rätt person med rätt jobb. Vi ser att fler arbetsgivare börjar ifrågasätta relevansen i sina tidigare ställda kompetenskrav, så som exempelvis nivå på språk, vilket vi välkomnar. Vår erfarenhet är att många snabbt lär sig svenska på jobbet. Vidare får utrikes födda kvinnor genomgående ta del av arbetsmarknadsinsatser och aktiviteter i lägre utsträckning än män.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till förbättrad integration...
– Vi måste våga prata om diskriminering på arbetsmarknaden och i större utsträckning ta tillvara på människors olikheter och se den kompetens som var och en kan tillföra. Inom den offentliga sektorn krävs det stora förändringar inte minst när det gäller att tillsätta utomeuropeiska chefer.

Kompetensnivå och matchning av kompetens...
– Det finns naturligtvis en stor outnyttjad kompetens men samtidigt är bristen inom olika yrkeskategorier mycket stor. Vi måste både matcha rätt person med rätt jobb och utbilda fler inom de sektorer som har skriande behov. Vi driver projektet ”Enklare vägar till jobb” som stöds av Tillväxtverket. Syftet är att sänka trösklarna på arbetsmarknaden och att hitta nya vägar för nyanlända och långtidsarbetslösa och matcha dem till våra kunder.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar