Weekly News

Amazon slår upp portarna i Mälardalen REGIONER

Amazon slår upp portarna i Mälardalen

Det amerikanska it-företaget Amazon kommer att slå upp portarna i Mälardalen. Under 2018 kommer företaget via Mälardalen erbjuda molntjänster för företag, något man tror kommer gynna stora delar av Sverige.

När Amazon Web Services bestämde plats för datacentren i Sverige tittade man på en rad faktorer. Bland annat hur det såg ut med bredbandsutbyggnad, nätverksinfrastruktur, närhet till teknisk kompetens och tillgång till förnybar energi. Valet att placera sig i Mälardalen säkerställer låga svarstider till alla nordiska huvudstäder, något som är viktigt eftersom deras kunder kör affärskritiska applikationer i AWS datacenters. Darren Mowry är Nordenchef för Amazon Web Services.
– Vi genomgår just nu en digital transformering som inte liknar något tidigare – och det sker med en enorm hastighet, mycket snabbare än vad folk hade trott. Vi tror att mycket få företag kommer att ha egna datacenters i framtiden vilket betyder att majoriteten av alla applikationer kommer att finnas i molnet.

I tider av internationell osäkerhet kring IT-frågor, med en nationell kris som höjdpunkt, erbjuder Amazon möjligheten att lagra daga inom landet gränser.
– Kunderna kommer också kunna lagra sina data i Sverige vilket även kommer gynna de organisationer som helst vill lagra sina data inom landets gränser av olika integritets- eller säkerhetsskäl. Innehållet kommer aldrig att flyttas om inte kunden vill det. Självklart kommer vi också att välkomna en hel del nya medarbetare, vi söker i dag folk till alla våra datacenters, fortsätter Darren.

Den svenska Mälardalsregionen kommer ha tre tillgänglighetszoner, vilka blir i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Där igenom kommer AWS kunder få tillgång till avancerad molnteknologi vilket man tror kommer främja svensk industri och svenska ”startups”.
– Självklart kommer detta ha stor påverkan på regionen, inte minst genom nya jobb och de kringtjänster som vi kommer att behöva. Med det är viktigt att inte stirra sig blind på arbetstillfällena i datacentren, man bör också se bortom själva byggnaderna. Det är infrastrukturen i sig som bidrar till jobb och tillväxt. Många av de svenska tillväxtföretagen – som Izettle, Bambora, Tink och Klarna – var tidiga ut i molnet och har i dag flera hundra anställda.

Möjligheten att byta ut kapitalkostnader till operativa kostnader, att få tillgång till en global infrastruktur inom några minuter och därmed kunna jobba mer dynamisk har bidragit till dessa verksamheters framgång. Darren Mowry räknar med att deras nya region kommer att bidra till några av framtidens mest framgångsrika svenska bolag.
– Företag runt om i Norden som Scania, Assa Abloy och Klarna, har i en allt högre grad valt att flytta sina data från egna datacenter till Amazon Web Services. Många av våra nordiska kunder har hittills haft sina data i några av våra befintliga regioner inom EU. Men deras återkoppling till oss under åren har varit att de också skulle vilja kunna lagra och processa sina data i Norden.

Molnet har blivit en standard och ett förstahandsval för de flesta företag och organisationer i dag. Därför kommer AWS fortsätta sin expansion till fler länder i framtiden och fortsätta utveckla plattformen så att man kan bygga nya spännande applikationer.
– Även om vi befinner oss i början av molnrevolutionen så är det ganska otroligt hur mycket molnet redan påverkat världen. Vare sig om du tittar på filmer på Netflix eller Viaplay, betalar med Izettle, bokar boende via Airbnb eller spelar på din mobiltelefon så kommer du i kontakt med Amazons molntjänst, avslutar Darren. 

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar