Weekly News

Älvstaden – Göteborg

Vision Älvstaden är basen och riktningen för hur Göteborg ska utvecklas och området är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Tanken är att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek och Älvstadsprojektet är en viktig del av det samlade Västsvenska paketet som ska stärka och förstora hela regionen. En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen.

Älvstaden har fått epitetet ”Den nya staden” och den växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. En av de mest iögonfallande nyheterna kommer ske i Masthuggskajen där man ska kunna ta en ny linbana över älven. Ett tillskott i stadens kollektivtrafik där älvstränderna kopplas samman och som också ska vara en given attraktion för turister och besökare.

Stadsutvecklingsprojektet Älvstaden har en grön profil med god tillgång till förnyelsebar energi, kollektivtrafik, sammanhängande gång- och cykelstråk som gör det enklare att leva hållbart. Kajerna skyddar mot översvämning samtidigt som de låter invånarna komma närmare vattnet. Samarbetsparter i arbetet med paketet är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Halland, Trafikverket och Västtrafik. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken samt den nya Hisingsbron.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar