Weekly News

Almedalsguide: Veckans viktiga seminarier

1. ”Alla vill ha en vård i världsklass – men hur skapar vi hållbara finansiella system för framtidens vård?”

Arrangör: MSD

Dag: 5 juli 15:00–16.30

Plats: Vinterträdgården på Wisby Hotel

Medverkande: Niklas Huss, digitaliseringsexpert, SAS Institute, Lars Blomfeldt, finansieringsexpert, Ernst & Young, Frida Korneliusson, VD, Internfinans, Stockholms läns landsting, Sofia Wallström, generaldirektör, TLV och Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska Akademin

Information: För att kunna erbjuda framtidens patienter i Sverige en vård i världsklass behöver vården finansieras på ett hållbart sätt. Är Sverige redo för att komplettera den reaktiva och akuta vården med förebyggande? Vad är det som hindrar hälso- och sjukvården från att skapa värde och fördela sina risker till fler aktörer? Hur kan vi använda den kunskap och erfarenhet som redan finns inom hållbara investeringar i hälso- och sjukvården i dag. Vi bjuder in nyckelpersoner som belyser frågan ur olika perspektiv och diskuterar hur de kan bidra till hållbara finansieringslösningar för en vård i världsklass.


2. ”Hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?”

Arrangör: Trygg-Hansa

Dag: 6 juli 15.30–16.30 med efterföljande mingel

Plats: Vinäger, Hästgatan 2, Visby

Medverkande: Alexandra Gahnström, Trygg-Hansas barnförsäkringsexpert, Steve Berggren leg. psykolog och biträdande föreståndare KIND (Karolinska Institutet), Per Holknekt, entreprenör och grundare av Odd Molly, Anna Norrman, kanslichef hos Riksförbundet Attention, Martin Vadelius, enhetschef på Arbetsförmedlingen och Inger Ashing, regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

Information: I dag är sex av tio med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar arbetslösa. För att finna lösningar på detta växande problem lyfter Trygg-Hansa frågan med bland annat forskare från Karolinska Institutet, Riksförbundet Attention och Per Holknekt, entreprenören som menar att unga personer med NPF är en viktig tillgång för alla arbetsgivare. Under våren har en pilotstudie genomförts där mentorer stöttat ungdomar med NPF-diagnos. Resultatet visar en väsentlig förbättring att etablera sig på arbetsmarknaden. Likaså visar erfarenhet från Trygg-Hansas service Familjehjälpen, att ju tidigare samhället erbjuder stöd, desto bättre förutsättningar får unga att lyckas både i skolan och i arbetslivet.


3. ”Kompetenskrisen i vården kräver rätt lösningar”

Arrangör: Vårdförbundet

Dag: 6 juli 11.00–12:30

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Medverkande: Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Information: Det saknas specialistkompetens. Avdelningar stänger. I framtiden kommer kraven på hög kompetens stiga ytterligare. Vad gör vi om ingen orkar jobba i vården? Ökar farten ännu mer? Byter man ut specialistsjuksköterskorna mot personer med lägre kompetens?


4. ”Vilken praktisk konsekvens innebär Försäkringskassans införande av IT-stöd och efterskottsbetalning?”

Arrangör: Kaustik AB

Dag: måndag 4 juli 10.45–11.30

Plats: Full delaktighet, Packhustorg, Birger Gränd 1

Medverkande: Carina Ekblad, Kaustik och Oskar Svarfvar, VD, Kaustik

Information: Vi redogör och klargör de praktiska förändringarna och faktiska konsekvenserna, för en assistansanordnare och assistansberättigad, innan och efter efterskottsbetalning införts av Försäkringskassan.


5. ”Hur öka takten på Sveriges digitalisering – varför går det långsammare än i andra länder?”

Arrangör: HejDigitalt!

Dag: 4 juli 08.30–10.00

Plats: HejDigitalts trädgård, Fiskargatan 5

Medverkande: Lisa Lindström, VD och grundare, Doberman, Sara Öhrvall, seniorkonsult och styrelseproffs, MindMill Network, Lena Miranda, VD, Mjärdevi Science Park och Anne Lidgaard, chef, Vinnova Silicon Valley (med flera)

Information: Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhälle och näringsliv. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?


6. ”Höghastighetsjärnväg – vad får vi för pengarna?”

Arrangör: Sverigeförhandlingen

Dag: 5 juli 09.15–10.15

Plats: Hästgatan 1

Medverkande: HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen och Catharina Håkansson Boman, regeringens förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen

Information: Höghastighetsjärnvägen är ett samhällsbygge. Vad kommer den att betyda för Sverige och vad får vi egentligen för pengarna?


7. ”Hur ska Europaspåret integrera Sverige med kontinenten?”

Arrangör: Business Arena Almedalen

Dag: 5 juli 15.00–15.30

Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9

Medverkande: Michael Svane, branschdirektor, Dansk Industri, Jakop Dalunde, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Christian Alexandersson, utvecklingschef, Landskrona stad och Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Information: Hållbara och attraktiva städer och stadsdelar kräver en väl fungerande infrastruktur för att möjliggöra såväl arbetspendling som miljösmarta transporter. Hur är Europaspåret tänkt att konstrueras? Hur kan förbindelsen bidra till såväl Öresundsregionens som den Nordiska regionens utveckling?


8. ”Framtiden för europeisk migration – kommer EU någonsin att enas?”

Arrangör: Migrationsverket

Dag: 3 juli 13.30–14.30

Plats: Strandvägen, H524

Information: Flyktingkrisen har pressat, utmanat och splittrat Europa. Varför kan länderna inte enas, trots allt samarbete och alla överenskommelser? Kommer EU någonsin att hitta ett gemensamt synsätt på migration?


9. ”Näringslivets roll i flyktingkrisen – hur vi kan samverka för att hitta jobb, praktik och samarbeten”

Dag: 7 juli 07.30–09.30

Plats: Strandgatan 18

Medverkande: Navid Modiri, integratör och samtalsledare, Olle Lidgren, näringslivsutvecklare, Härnösand kommun och Cecilia Fredholm, hållbarhetsansvarig, Stena Fastigheter

Information: Vi står mitt uppe i vår tids mest allvarliga humanitära kris. 60 miljoner människor befinner sig på flykt världen över. Juridiska hinder för att arbeta även i väntan på uppehållstillstånd finns egentligen inte, utan vad som saknas är platserna och mötena där sådana arbetskontakter kan knytas.


10. ”Hur mäts social hållbarhet?”

Arrangör: Skandia

Dag: 4/7 14.30–15.30

Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Medverkande: Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia, Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, Gordon Hahn, VD, Serus och Johan Hassel, moderator, Global utmaning

Information:

Kommuner, myndigheter och företag ställer krav på social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt krävs även ekonomisk resurseffektivitet. Frågan är: Vilka satsningar ger effekt? Hur mäts social och ekonomisk nytta?

Dela artikeln

Journalist

Redaktion

Fler artiklar