Weekly News

Anna Wieslander ALMEDALEN

Allmänna försvarsföreningen arbetar för fred och frihet

Allmänna försvarsföreningen är ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik där alla är välkomna att delta. Uppdraget är alltid lika aktuellt, särskilt nu med växande hot i vårt absoluta närområde.

"Målet är att alla som är intresserade av säkerhets- och försvarsfrågor ska kunna delta och stödja en fri och saklig information och debatt."

I mer än 120 år har Allmänna försvarsföreningen, grundad 1890, varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik med Sverige som utgångspunkt.
– Vi är en ideell förening, med flera lokalföreningar runt om i landet, som är både partipolitiskt och ekonomiskt obunden. Verksamheten finansieras till stor del av avgifter från närmare 3 000 medlemmar. Fler medlemmar tillkommer årligen vilket är ett bevis så gott som något att det vi sysslar med intresserar och engagerar, säger generalsekreterare Anna Wieslander.
– Målet är att alla som är intresserade av säkerhets- och försvarsfrågor ska kunna delta och stödja en fri och saklig information och debatt. Det vi vill slå vakt om är fortsatt fred i vår del av världen.

Under senare år har Sveriges förmåga att kunna försvara sig vid ett eventuellt angrepp från främmande makt väckt stor uppmärksamhet.
– Den politiska oron i världen, även i vårt närområde, har på nytt satt fokus på försvarets roll och vår förmåga att kunna försvara Sverige vid en direkt väpnad konflikt eller i samband med oro i angränsande länder, förklarar Anna Wieslander.
– Hotbilden mot vår säkerhet förändras kontinuerligt i takt med utvecklingen i världen men också i takt med samhällets sårbarhet på olika områden ökar.

Exempelvis kan det handla om den genomgripande digitaliseringen som präglar många sektorer av samhället i dag eller samhällets motståndskraft vid en eventuellt långvarig blockad från omvärlden.
– I dag är kanske en konventionell militär attack mindre trolig medan vi, både myndigheter och företag, mer eller mindre dagligen utsätts för cyberattacker från främmande makt. Vi kan också konstatera att det blir allt mer vanligt att man försöker påverka exempelvis utgången av politiska val. Hur kan sådana attacker upptäckas i tid och hur kan man skydda sig mot dem? Sverige går ju också snart till val igen.
– Vad vi vill göra är att införa ett långsiktigt tänkande i försvars- och säkerhetsdebatten och värna våra demokratiska fri- och rättigheter.

Under Almedalsveckan arrangerar Allmänna försvarsföreningen dagliga seminarier och hearings. Bland annat kommer försvarsminister Peter Hultqvist att finnas på plats för att diskutera försvarets roll i framtiden, men också ge sin syn på eventuella hotbilder i Östersjöregionen.
– Ett intressant seminarium handlar om hur Nato skjutit fram sina positioner i Baltikum och Polen. I dag har vi trupp från 15 Nato-länder placerade inte långt från den ryska gränsen. Hur reagerar Ryssland på detta och vad betyder det för vår säkerhet och vilken betydelse får det för Sveriges agerande i olika situationer i framtiden?

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar