Weekly News

Agenturföretaget håller koll på nyheter

Flera av de nyheter som presenterades på Interpack 2017 blir en del av agenturföretaget Kafekos produktsortiment.

"Förpackningarna bidrar ju faktiskt till minskat matsvinn på sikt."

Agenturföretaget Kafeko har jobbat med försäljning av process- och förpackningsutrustning till livsmedelsbranschen i snart 40 år och är i dag verksamma över hela Norden. En stor del av företagets kunder befinner sig inom livsmedelsindustrin och Kafeko fungerar som huvudmännens säljfunktion för förpackningsteknologi till allt från kaffe, choklad, sötsaker, kexprodukter, djupfrysta varor till sallad och andra livsmedel.

Kafeko har stor kunskap om maskinerna de säljer och bistår även med service och reservdelsleveranser för att se till att hålla maskinerna i produktion så effektivt som möjligt. Kafekos största huvudman inom förpackningsbranschen är Robert Bosch GmbH Packaging Technology. Förra året hade Kafeko en försäljning på den nordiska marknaden om cirka 430 miljoner kronor.
 – Vi var precis på världens största förpackningsmässa i Düsseldorf, Interpack 2017, där flera intressanta nyheter presenterades, säger företagets VD Johan Hintze. 

En av de är en helt återvinningsbar pappersförpackning som är tätförslutande och som kan ersätta en rad produkter som tidigare delvis förpackats med plastmaterial. Denna förpackningslösning har utvecklats tillsammans av Bosch och Billerud Korsnäs i Sverige. En annan nyhet som presenterades var världens snabbaste förpackningslinje för kexprodukter, där en maskin kan packa kex som står på kant eller som är liggande i förpackningar, något som inte tidigare var möjligt, och den gör det i en hastighet av 2 400 produkter i minuten. Självklart blir de en del av företagets produktsortiment.
– Arbetet med att reducera mängden plast som används har varit på stark frammarsch sedan några år tillbaka, säger Johan Hintze. Det första steget är att optimera de material som finns och skapa tunnare material vilket minskar den totala mängden plast som används. 

Bionedbrytbara plastersättningsmaterial har även kommit ut på marknaden, men ännu är de i sin linda. På längre sikt tror han att de kommer ersätta plast nästan helt, men vissa produkter kräver än så länge plast för att kunna nå slutkunden utan skador.
– Förpackningarna bidrar ju faktiskt till minskat matsvinn på sikt, avslutar Johan Hintze.Fakta

Kafeko grundat 1981 i Helsingfors, Finland.

Utvidgat marknadsområdet till hela Norden 2009/2010.

Största huvudmän Robert Bosch GmbH Packaging Technology och Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH.

Försäljning i Norden 2016 SEK cirka 430 milj.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar