Weekly News

21 spännande seminarier

”Hur stoppar vi den skenande psykiska ohälsan - är anhöriga svaret?”

Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Dag: 6 juli, 16:00–17:00

Plats: Kinbergs plats 8

Medverkande:

Lennart Magnusson, Verksamhetschef, NKA – Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Ingrid Lindholm, Projektledare, Anhörigprojektet/NSPH

Jenny Lindström, Kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet/NSPH

Information:

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och 50 procent av alla anhöriga till personer med psykisk ohälsa drabbas själva av psykisk ohälsa. Vad beror det på? Hur kan vi arbeta för att förebygga detta? 


”600 miljarder i offentliga affärer – vilken klimatpåverkan får det?”

Arrangör: Upphandlingsmyndigheten

Dag: 6 juli, 08:30–09:15

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Medverkande: 

Jens Johansson, Hållbarhetsstrateg, Upphandlingsmyndigheten

Information:

Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för över 600 miljarder. Upphandlingsmyndigheten har gjort en analys av det offentliga Sveriges totala inköp och vilken klimatpåverkan inköpen leder till. På detta seminarium får vi reda på om det fortfarande är de beryktade ”biffen, bilen och bostaden” som är de stora klimatbovarna i inköpen. Hur kan kommuner och andra upphandlande myndigheter arbeta på ett strategiskt med miljömålen i inköpsarbetet. Hur styr vi inköpen effektivast mot målen i Paris-avtalet? 


”Tio år med Kvinnofridslinjen – vilken nytta gör en stödtelefon mot våld?”

Arrangör: Uppsala universitet, NCK, Psykisk Hälsa Huset

Dag: 5 juli, 12:00– 12:30

Plats: Kinbergs plats 8

Medverkande: 

Åsa Witkowski, Verksamhetschef för Kvinnofridslinjen, Nationellt centrum för kvinnofrid

Information:

Redan den första dagen Kvinnofridslinjen var öppen började telefonerna ringa. I dag, tio år senare, ringer mellan 80 och 90 personer till stödtelefonen varje dygn. De berättar om hot, våld och övergrepp. Vad kan vi lära oss av dessa erfarenheter? Hur kan vi använda det för att motverka våldet?


”Flemingsbergsplanen – så bygger vi ny stad bland miljonprogram, sjukhus och högskolecampus!”

Arrangör: Uppsala universitet, NCK, Psykisk Hälsa Huset

Dag: 3 juli, 14:30-15:30

Plats: Mellangatan 1, Visby

Medverkande: 

Daniel Dronjak Nordqvist, Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge, (M)

Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka, (S)

Gustav Hemming, Regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting, (C)

Ola Andersson, Arkitekt och författare

Signe Wernberg, Områdesstrateg Flemingsberg

Catherina Fored, Chef stadsutveckling, ByggVesta

Information:

På detta seminarium presenterar ByggVesta Flemingsbergsplanen, en vision för framtidens Flemingsberg som det storregionala navet i södra Stockholm. Här kan tiotusentals nya arbetsplatser och ett expansivt bostadsbyggande förenas med stark kollektivtrafik, ny stadskärna, akademi, kultur och sjukhus. Vi kommer att få höra hur de ledande politikerna i Huddinge och Botkyrka ser på Flemingsbergs utveckling och potential, hur landstingets regionplaneringsansvariga ser på den regionala kärnans roll och fördjupa oss i vad som nu sker i området. 


”Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet?”

Arrangör: Örebro kommun 

Dag: 4 juli, 13.00-13.45

Plats: Wisby Strand Congress och Event

Medverkande:

Erik Blohm, Exploateringschef, Örebro kommun

Merdad Moghtadai, VD, Botrygg Örebro AB

Information:

Vem har råd att bo i nybyggt? En hög byggtakt kombinerat med långsamma flyttkedjor leder till att främst nybyggda lägenheter finns att hyra för den som söker bostad. De är ofta dyra vilket skapar problem för den som ej har råd och för nya bostadsområden som riskerar att bli segregerade från början.


”Kan man vända ett miljonprogramsområde – och samtidigt lyfta en hel stad?”

Arrangör: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt Förlags AB

Dag: 4 juli, 09:00–09:30

Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9

Medverkande:

Helena Blomquist, Moderator, debattledare, journalist

Christian Alexandersson, Stadsdirektör, Landskrona stad

Ola Serneke, VD, Serneke

Fredrik Alvarsson, Projektutvecklingschef, Hemsö

Information:

Det fanns höga ambitioner med 60- och 70-talets funktionella byggande. Byggnadstekniskt var det ett lyckat projekt men i dag präglas många av de så kallade miljonprogramsområdena av stora renoveringsbehov och sociala utmaningar. I Landskrona vill man omvandla miljonprogrammet i Karlslund till att bli en integrerad och attraktiv stadsdel. Utöver bostäder ska området också bli ett regionalt besöksmål med äventyrsbad, multisportanläggning och hotell. Kan man med ett helhetsgrepp kan vända på en negativ trend och samtidigt lyfta en hel stad?


”Folksjukdomen osteoporos i ett samhälleligt perspektiv”

Arrangör: Osteoporosförbundet

Dag: 4 juli, 15:00–17:00

Plats: Stenugnen

Medverkande:

Björn Rosengren, Med. dr, Ordförande Svenska Osteoporossällskapet

Gunnela Westlander, Prof. emerita, Osteoporosförbundet

Christina Tallberg, PRO

Lisa Keisu Lennerlöf, Osteoporosförbundet

Sol-Britt Sundvall, Osteoporosförbundet

Information:

Orsaker bakom diagnosen samt konsekvenser av den kroniska sjukdomen osteoporos. Betydelsen av att följa ordinerade mediciner samt vikten av förebyggande behandling såsom fallprevention. De äldres situation i samhället. Hur ska man vidga de årsrikas situation – hitta guldkornen i vardagen?


”Boende är mer än bostäder – hur bygger vi den hållbara staden?”

Arrangör: Riksidrottsförbundet

Dag: 5 juli, 11:30–12:30

Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Medverkande:

Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Johan Fyrberg, Generalsekreterare, Svenska Gymnastikförbundet

Ulrika Åkerlund, Landskapsarkitekt, Boverket

Therese Berg, Strateg social hållbarhet, Riksbyggen

Information:

Det har inte byggts så många bostäder sedan 70-talet. Men i dag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Vad händer med de som växer upp i områden utan närhet till idrottsmiljöer? Hur påverkar samhällsplanering det stillasittande samhället?


 ”Så överlever du sjukdomen som dödar 8 000 varje år i Sverige”

Arrangör: Bactiguard, Sepsisfonden

Dag: 6 juli, 15:15–15:45

Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24

Medverkande:

Christian Kinch, VD, Bactiguard

Ulrika Knutsson, Kommunikationsansvarig, Sepsisfonden

Adam Linder, Forskare inom sepsisområdet, docent och överläkare, Skånes Universitetssjukhus i Lund 

Information:

Sepsis drabbar runt 40 000 personer varje år i Sverige och skördar fler liv än bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer tillsammans. Lär dig mer om sepsis från överlevare och forskare. Förr kallades sepsis för blodförgiftning. Många ser framför sig de röda ränderna som Alfred fick i "Emil i Lönneberga". Till skillnad från de andra i byn så förstod Emil tillräckligt mycket för att rädda sin Alfred. Än i dag är bristen på kunskap en starkt bidragande orsak till att var femte drabbad i Sverige dör. Efter seminariet fortsätter samtalen.


”Nordisk energi, stark i dag – starkare i morgon. The Nordics and energy collaboration”

Arrangör:

Nordiska ministerrådets informationskontor, Tankesmedjan Global utmaning

Dag: 3 juli, 12:15–13:00

Plats: Strandvägen 4

Medverkande:

Jorma Ollila, Företagsledare, Nordiska ministerrådet

Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten

Sharon Jåma, Moderator

Marc Hoffmann, Sverigechef, EON

Connie Hedegaard, före detta EU-kommissionär, Tankesmedjan Concito

Information:

Energimarknaden omstruktureras och traditionella roller förändras, systemskiftet från fossila bränslen till förnyelsebar energi har inletts. Hur kan det nordiska energisamarbetet utvecklas de närmaste fem till tio åren? Det nordiska samarbetet har stor betydelse för utvecklingen av EU:s gemensamma elmarknad. Under många år har det nordiska energisamarbetet varit vägledande i arbetet med att utveckla elmarknaden och nätutbyggnaden. Utvecklingen av ett europeiskt regelverk innebär också ett vidgat perspektiv på nordiskt samarbete. Framtidens energi har en nyckelroll i att möta klimatförändringarna och samtidigt vara kommersiellt gångbar – men samsyn saknas i EU.


”Att kombinera digitala vårdtjänster med traditionellt utbud av fysisk sjukvård – går det?”

Arrangör:

Capio

Dag: 4 juli, 15:00– 16:00

Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Medverkande:

Towa Jexmark, VD, Capio Online

Margareta Danelius, Chefläkare, Capio Online

Daniel Olsson, Vice affärsområdeschef, Capio Närsjukvård

Victoria Bohlin, CIO, Capio

Information:

Varken sjukvårdens kultur eller struktur bidrar till digital utveckling. Nu får patienterna verktygen för att vara delaktiga i vården, men är sjukvården redo? Hur ska omställningen rent praktiskt gå till när den digitala logiken inte respekterar landstingsgränser eller fysiska vårdinrättningar?


 ”Hotet från terrorismen – vilka ligger bakom?”

Arrangör: Säkerhetspolisen

Dag: 3 juli, 08:30– 09:15

Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Medverkande:

Anders Thornberg, Säkerhetspolischef

Ahn-Za Hagström, Senior analytiker, Säkerhetspolisen

Fredrik Hallström, Bitr enhetschef, Säkerhetspolisen

Pernilla Ström, Moderator

Information: Hur ser hotet från terrorismen ut och varifrån kommer det? Hur arbetar Säkerhetspolisen för att hålla Sverige säkert? Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom kontraterrorism är komplext. Under seminariet ger Säkerhetspolisens experter bilden av hur arbetet bedrivs och hur extremistmiljöerna har utvecklats under de senaste åren.


”Från idé till verklighet – hur når nya innovativa produkter sjukvården?”

Arrangör:

Dagens Medicin, Di Digital

Dag: 3 juli, 08:00– 08:30

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Medverkande:

Anders Lönnberg, life science-samordnare, (S)

Ebba Fåhreaus, VD, Smile Incubator

Emma Spak, samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting

Johannes Schildt, VD och medgrundare, Kry

Jonas Leijonhufvud, redaktör, Di Digital

Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin

Information:

Innovation är nödvändigt för att ta sjukvården in i framtiden – men hur skapar man vägar in i vården för nya innovativa produkter? Och vad krävs för att nytänk från sjukvårdens håll ska komma ut på marknaden? Vi diskuterar detta med politiker, entreprenörer och representanter från sjukvården.


”Entreprenörer – bortskämda eller bortglömda?”

Arrangör: EY

Dag: 3 juli, 13:00–13:55

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Medverkande:

Viggo Cavling, Debattör

Joachim Grundin, Ordförande, Serio Group

Fredrika Gullfot, Grundare, Simris Alg

Johan Andersson, VD, Mellby Gård

Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande, Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA)

Helena Robertsson, Partner, EY

Karin Ebbinghaus, Executive director, EY

Information:

Entreprenörer skapar inte bara nya jobb och tillväxt, utan stärker även Sveriges konkurrenskraft på en global marknad. Men hur är förutsättningarna för entreprenörer att skapa framgångsrika företag i dagens Sverige? Räcker drivkraft och hårt arbete eller behöver lagstiftaren se över regelverken?


”Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet?”

Arrangör: Almedalsretorikerna

Dag: 2 juli, 14:00–16:00

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Medverkande:

Monica Sperens, Samtalsledare. fil.mag, Almedalsretorikerna

Mimmi Toreheim, Samtalsledare, Almedalsretorikerna

Elias Holm, Samtalsledare, Almedalsretorikerna

Joakim Reimar Edvardsson, Samtalsledare, Almedalsretorikerna

Information:

Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning – och genom att förstå retorik tror vi att det går att bli en mer demokratiskt aktiv medmänniska. Demokratiska sammanhang behöver medborgare som verkligen förstår vad som händer: i Sverige i stort, i staden du bor i, i din gemenskap med grannar, i skolan – ja, i alla sammanhang. 


”När allt annat misslyckats – ett exempel på integrationens möjligheter i svensk skola”

Arrangör: Linnéuniversitetet

Dag: 3 juli, 08:15–09:15

Plats:

Södra kyrkogatan 9

Medverkande:

Anna Lund, Docent, Linnéuniversitetet

Information:

Skolan står inför ett till synes olösligt dilemma. Vilka faktorer är avgörande för att elever med migrationserfarenheter ska lyckas i skolan? Det handlar om lärares förväntningar på sina elever och om elevernas längtan efter erkännande. Att ett ömsesidigt erkännande kan vända en negativ spiral.


”Så ska kommunerna mäta kvalitet i välfärden”

Arrangör: FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare

Dag: 3 juli, 10:00–11:00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Medverkande:

Ragne Emardson, Research Manager, RISE

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

Ilmar Reepalu, Utredare mm mm

Dan Brännström, Generalsekreterare, FAR

Information:

Vård, skola och omsorg kostar totalt 550 miljarder årligen. Men ännu har ingen kunnat visa en hållbar modell för att mäta effektiviteten i dessa verksamheter. Varje procents effektivitetsvinst innebär 10 000 äldreomsorgsplatser. Och nu skapas ett vattentätt sätt att mäta vad vi får för pengarna. Välfärden befinner sig under press. Konjunkturinstitutet räknar i en av sina senaste rapporter med att skatterna behöver höjas med 160 miljarder fram till 2020 för att vi ska klara den. En annan utmaning handlar om kvaliteten. 


”Digitalisering och standardisering inom vård och omsorg ger delaktighet och trygghet”

Arrangör: Inera

Dag: 2 juli 12:15–12:45

Plats: Södra kyrkogatan 11

Medverkande:

Dennis Moström, Huvudprojektledare VälTeL, Region Jämtland Härjedalen

Kjell Thuné, Handläggare för välfärdsteknik, Sveriges Kommuner och Landsting

Mikael Johansson, Moderator, Inera

Stefan Gustavsson, Moderator, Inera

Information:

Digitalisering inom vård och omsorg med sensorer och appar kommer att ge individen större frihet, delaktighet och trygghet i sin vardag. Möjliggörare för detta är samverkan mellan olika aktörer och att nyttja öppna standarder. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar utifrån några nordiska exempel.


”Med sikte på FN:s hållbarhetsmål – hur skapar vi hållbara lösningar för framtidens stadsbo”

Arrangör: ÅF

Dag: 3 juli, 08:30–09:30

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Medverkande:

Sofia Gjerstad, Områdeschef Systemledning, Uppsala Kommun

Maria Krafft, Måldirektör, Trafikverket

Lovisa Sterner, VD, Ungdomsbarometern

Rebecka Yrlid, Hållbarhetschef, Humlegården Fastigheter

Mats Påhlsson, Divisionschef, ÅF

Mattias Goldmann, VD, Fores

Information:

I dag värmer vi vår jord för fort. Bullernivån är för hög för människor och djur i många städer. Våra transportsystem är ineffektiva. Vi blir sjuka av att sitta still, och våra barn kan inte ta sig till skolan på egen hand. För att urbaniseringen ska lyckas krävs modiga visionära mål.


”Fossiloberoende 2030 – i dag drivs lastbilar till 97 procent på diesel - klarar vi målet?”

Arrangör: Silent mobility, Elbilsföreningen

Dag: 2 juli, 09:00– 09:45

Plats: Skeppsbron, H125

Medverkande: 

Carl-Magnus Norden, Silent Mobility

Fredrik Ask, Elbilsföreningen

Information: 

Den globala uppvärmningen är ett faktum och bara accelererar. För att motverka denna utveckling har Sverige och övriga länder skrivit på Parisavtalet och Sverige har som målsättning att göra sig fossiloberoende fram till år 2030. Samtidigt drivs 97 procent av svenska lastbilar på diesel eller bensin.


”Digitala höjdpunkter i Almedalen – analys och utblick inför dagen”

Arrangör: HejDigitalt

Dag: 3 juli, 07:30–08:15

Plats: Volters gränd 8

Medverkande:

Linda Krondahl, VD & Medgrundare, THINGS - The Innovation Growhouse

Ulf Wickbom, Redaktör & fri debattör

Beata Wickbom, Moderator, HejDigitalt

Information:

För fem år sedan fanns inte "digitalisering" som sökord i Almedalsguiden. I dag finns över 600 programpunkter med fokus på hur digitalisering påverkar allt från vård och skola till innovationstakt och politik. Vi analyserar diskussioner och debatter för att sammanfatta viktiga insikter och åsikter.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar